Sovon Nieuws

Sovon geeft vier maal per jaar een blad uit, Sovon-Nieuws. Het vormt een belangrijk medium waarmee we onze leden voorzien van verenigingsnieuws, eerste resultaten uit de projecten, nieuwe publicaties, etc. Leden van Sovon krijgen Sovon-Nieuws automatisch thuisgestuurd.

Nog geen lid? Voor slechts 20,00 per jaar ontvang je vier keer per jaar Sovon-Nieuws en krijg je 10% korting in de webwinkel. Bovendien steun je met je contributie het werk van Sovon. Dus meld je ook aan als lid!

Vanaf nr 1-2001 zijn de nummers van Sovon-Nieuws compleet met alle grafieken, tabellen en kleurenplaatjes in Pdf beschikbaar. Van de vier nummers uit 2000, ontbreken in de pdf-versie een groot deel van de grafieken, tabellen, foto's en tekeningen.

Displaying 51 - 60 of 88
Titel Jaargang Inhoud
SOVON-nieuws 2008/2 2008
 • Tellingen van overzomerende ganzen door SOVON en WBE's?
 • Slaapplaatstelling van sterns in...
SOVON-nieuws 2008/1 2008
 • Zo gaan die dingen soms
 • Midwintertelling van watervogels: januari 2007 als spiegel van...
SOVON-nieuws 2007/4 2007
 • Van BIC naar Gegevensautoriteit Natuur
 • pvang ganzen en Smienten in foerageergebieden; eerste...
SOVON-nieuws 2007/3 2007
 • Neutraal onderzoek van SOVON komt KNJV niet gelegen
 • BMP-indexen 2006 enigszins in mineur...
SOVON-nieuws 2007/2 2007
 • In het oosten is alles beter
 • Nieuwe ontwikkelingen Waddenonderzoek
 • Huis- en...
SOVON-nieuws 2007/1 2007
 • Ringonderzoek: een hernieuwde dimensie
 • Kolonievogels 2006, plussen en minnen
 • ...
SOVON-nieuws 2006/4 2006
 • Natura 2000
 • Zeldzame broedvogels in 2006
 • Terugkeer Raaf in Nederlandse...
SOVON-nieuws 2006/3 2006
 • Vlinders:pieken en dalen?
 • BMP 2005: veel record-indexen
 • Nieuwe BMP-ers in...
SOVON-nieuws 2006/2 2006
 • Grenzen aan de groei?
 • Uitstekende natuurwetgeving, handhaven nu!
 • Waterrietzanger...
SOVON-nieuws 2006/1 2006
 • Pleidooi voor het gewone
 • Na de vogelgriep...
 • Eerste resultaten midwintertelling...