Sovon Nieuws

Sovon geeft vier maal per jaar Sovon-Nieuws uit. Het blad vormt een belangrijk medium waarmee we onze leden voorzien van onder andere verenigingsnieuws, eerste resultaten uit de projecten en nieuwe publicaties Leden van Sovon krijgen Sovon-Nieuws automatisch thuisgestuurd.

Nog geen lid? Voor slechts 20,00 euro per jaar ontvang je vier keer per jaar Sovon-Nieuws en krijg je 10% korting in de webwinkel. Bovendien steun je met je contributie het werk van Sovon. Dus meld je aan als lid!

Displaying 61 - 70 of 91
Titel Jaargangoplopend sorteren Inhoud
SOVON-nieuws 2008/2 2008
 • Tellingen van overzomerende ganzen door SOVON en WBE's?
 • Slaapplaatstelling van sterns in...
SOVON-nieuws 2008/3 2008
 • Over de relatie tussen Arnhemse vogelaars (m/v) en bosloopkevers
 • BMP indexen in 2007...
SOVON-nieuws 2008/4 2008
 • SOVON kantoor gaat verhuizen: alle beesten onder één dak
 • Zeldzame broedvogels...
SOVON-nieuws 2007/1 2007
 • Ringonderzoek: een hernieuwde dimensie
 • Kolonievogels 2006, plussen en minnen
 • ...
SOVON-nieuws 2007/2 2007
 • In het oosten is alles beter
 • Nieuwe ontwikkelingen Waddenonderzoek
 • Huis- en...
SOVON-nieuws 2007/3 2007
 • Neutraal onderzoek van SOVON komt KNJV niet gelegen
 • BMP-indexen 2006 enigszins in mineur...
SOVON-nieuws 2007/4 2007
 • Van BIC naar Gegevensautoriteit Natuur
 • pvang ganzen en Smienten in foerageergebieden; eerste...
SOVON-nieuws 2006/4 2006
 • Natura 2000
 • Zeldzame broedvogels in 2006
 • Terugkeer Raaf in Nederlandse...
SOVON-nieuws 2006/3 2006
 • Vlinders:pieken en dalen?
 • BMP 2005: veel record-indexen
 • Nieuwe BMP-ers in...
SOVON-nieuws 2006/1 2006
 • Pleidooi voor het gewone
 • Na de vogelgriep...
 • Eerste resultaten midwintertelling...