Sovon Nieuws

Sovon geeft vier maal per jaar Sovon-Nieuws uit. Het blad vormt een belangrijk medium waarmee we onze leden voorzien van onder andere verenigingsnieuws, eerste resultaten uit de projecten en nieuwe publicaties Leden van Sovon krijgen Sovon-Nieuws automatisch thuisgestuurd.

Nog geen lid? Voor slechts 20,00 euro per jaar ontvang je vier keer per jaar Sovon-Nieuws en krijg je 10% korting in de webwinkel. Bovendien steun je met je contributie het werk van Sovon. Dus meld je aan als lid!

Displaying 51 - 60 of 91
Titel Jaargangoplopend sorteren Inhoud
SOVON-nieuws 2011/3 2011
 • Beste vogelaars
 • Agenda
 • Broedvogelindexen in 2010: veel Afrikatrekkers positief, maar...
SOVON-nieuws 2010/1 2010
 • Van antroposofisch expressionisme naar veldstudie
 • Midwintertelling van watervogels in januari...
SOVON-nieuws 2010/3 2010
 • Nijlganzen zijn best lekker
 • BMP in 2009: afname overheerst
 • Houtsnippen op de...
SOVON-nieuws 2010/2 2010
 • Naar een nieuwe Europese Broedvogelatlas in 2015?
 • Hoeveel overzomerende ganzen telt Nederland...
SOVON-nieuws 2010/4 2010
 • Onverstoorbaar verder?
 • agenda
 • Zeldzame broedvogels 2010: Verliezers na witte winter...
SOVON-nieuws 2009/4 2009
 • Van NEM naar NEEM
 • Duinpieper: voormalige broedvogel, schaarse doortrekker
 • Zijn...
SOVON-nieuws 2009/3 2009
 • De Friese Oplossing
 • 2008 het 25e BMP-jaar
 • Een kwart eeuw BMP
 • ...
SOVON-nieuws 2009/2 2009
 • Natuurinflatie
 • Buidelmees op zijn retour
 • Evaluatie opvangbeleid 2005-08...
SOVON-nieuws 2009/1 2009
 • Samenwerking tot wederzijds voordeel
 • Midwintertelling van watervogels in januari 2008
 • ...
SOVON-nieuws 2008/1 2008
 • Zo gaan die dingen soms
 • Midwintertelling van watervogels: januari 2007 als spiegel van...