Sovon Nieuws

Sovon geeft vier maal per jaar een blad uit, Sovon-Nieuws. Het vormt een belangrijk medium waarmee we onze leden voorzien van verenigingsnieuws, eerste resultaten uit de projecten, nieuwe publicaties, etc. Leden van Sovon krijgen Sovon-Nieuws automatisch thuisgestuurd.

Nog geen lid? Voor slechts 17,50 per jaar ontvang je vier keer per jaar Sovon-Nieuws en krijg je 10% korting in de webwinkel. Bovendien steun je met je contributie het werk van Sovon. Dus meld je ook aan als lid!

Vanaf nr 1-2001 zijn de nummers van Sovon-Nieuws compleet met alle grafieken, tabellen en kleurenplaatjes in Pdf beschikbaar. Van de vier nummers uit 2000, ontbreken in de pdf-versie een groot deel van de grafieken, tabellen, foto's en tekeningen.

Displaying 51 - 60 of 86
Titel Jaargangoplopend sorteren Inhoud
SOVON-nieuws 2009/4 2009
 • Van NEM naar NEEM
 • Duinpieper: voormalige broedvogel, schaarse doortrekker
 • Zijn...
SOVON-nieuws 2009/1 2009
 • Samenwerking tot wederzijds voordeel
 • Midwintertelling van watervogels in januari 2008
 • ...
SOVON-nieuws 2009/2 2009
 • Natuurinflatie
 • Buidelmees op zijn retour
 • Evaluatie opvangbeleid 2005-08...
SOVON-nieuws 2009/3 2009
 • De Friese Oplossing
 • 2008 het 25e BMP-jaar
 • Een kwart eeuw BMP
 • ...
SOVON-nieuws 2008/3 2008
 • Over de relatie tussen Arnhemse vogelaars (m/v) en bosloopkevers
 • BMP indexen in 2007...
SOVON-nieuws 2008/2 2008
 • Tellingen van overzomerende ganzen door SOVON en WBE's?
 • Slaapplaatstelling van sterns in...
SOVON-nieuws 2008/1 2008
 • Zo gaan die dingen soms
 • Midwintertelling van watervogels: januari 2007 als spiegel van...
SOVON-nieuws 2008/4 2008
 • SOVON kantoor gaat verhuizen: alle beesten onder één dak
 • Zeldzame broedvogels...
SOVON-nieuws 2007/4 2007
 • Van BIC naar Gegevensautoriteit Natuur
 • pvang ganzen en Smienten in foerageergebieden; eerste...
SOVON-nieuws 2007/3 2007
 • Neutraal onderzoek van SOVON komt KNJV niet gelegen
 • BMP-indexen 2006 enigszins in mineur...