Sovon Nieuws

Sovon geeft vier maal per jaar een blad uit, Sovon-Nieuws. Het vormt een belangrijk medium waarmee we onze leden voorzien van verenigingsnieuws, eerste resultaten uit de projecten, nieuwe publicaties, etc. Leden van Sovon krijgen Sovon-Nieuws automatisch thuisgestuurd. Vanaf nr 1-2001 zijn de nummers van Sovon-Nieuws compleet met alle grafieken, tabellen en kleurenplaatjes in Pdf beschikbaar. Van de vier nummers uit 2000, ontbreken in de pdf-versie een groot deel van de grafieken, tabellen, foto's en tekeningen.

Displaying 1 - 10 of 67
Titel Jaargang Inhoud
Sovon-Nieuws 2016/4

 

Rectificatie: in de gedrukte versie staat in de colofon niet vermeld dat de foto...

Sovon-Nieuws 2016/3

Inhoud:

 • Veldwerk atlas afgerond
 • BMP 2015: goede deelname, wisselende resultaten
 • ...
Sovon-Nieuws 2016/2

Inhoud:

 • Een Visarend maakt nog geen zomer
 • Aantallen en verspreiding overzomerende ganzen...
Sovon-Nieuws 2016/1

Inhoud:

 • Koeien in de wei goed voor weidevogels?
 • Kleine Zilverreiger, het kan vriezen en...
Sovon-Nieuws 2015/4 28

Inhoud:

 • Vogelatlas en klimaat(top)
 • Agenda 2016
 • Jaar van de Kievit 2016: wat weten...
Sovon-Nieuws 2015/3 28
 • labels zijn niet genoeg
 • BMP 2014: een goed broedseizoen!
 • Rob Goldbach Publicatiefonds...
Sovon-Nieuws 2015/2 28
 • Processen of patronen: geen of-of maar en-en
 • Agenda
 • Grote Alexanderparkiet nieuwe bewoner...
Sovon-Nieuws 2015/1 28
 • Vogeltellingen en onderzoek cruciaal voor bescherming
 • agenda
 • Georganiseerde telgroepen...
Sovon-Nieuws 2014/4 27
 • In de ban van de Smient
 • Midwintertelling van watervogels in januari 2014: flinke aantallen bij zeer...
Sovon-Nieuws 2014/3 27
 • Een relevante boodschap
 • Agenda
 • BMP in 2013, hoe vergaat het de gewone broedvogels?...