Vogelbalans 2020

De vogels die niet van nature voorkomen in ons land vormen een omstreden groep. Velen zien ze liever gaan dan komen. Bij de tellingen horen exoten er gewoon bij. Op basis van al die gegevens kunnen we in deze Vogelbalans een beeld schetsen van hun voorkomen.

Document: 

vogelbalans-2020-kl-gecomprimeerd.pdf

Auteurs: 

Chris van Turnhout, Fred Hustings, Albert de Jong, André van Kleunen, Harvey van Diek, John van Betteray

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Vogelbalans

Soortgroep: 

Exoten

Publicatietaal: 

Nederlands