Vogelbalans 2014

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema wetlands.

Document: 

Vogelbalans_2014LR.pdf

Auteurs: 

Koffijberg K., van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Vogelbalans

Jaargang bron: 

2014

Publicatietaal: 

Nederlands