Medewerkers

Sovon heeft circa 60 medewerkers in dienst. Zij werken verdeeld over drie afdelingen en een ondersteunende staf. De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam bestaande uit directeur Theo Verstrael en de drie afdelingshoofden.

Communicatie

Adviseur Communicatie, woordvoerder

Afdelingshoofd en MT-lid

Medewerker communicatie & fotoredacteur

medewerker communicatie en vrijwilligers

Redacteur

Senior adviseur communicatie

Inhoudelijk redacteur

Onderzoek & Inventarisaties

Senior adviseur

Adviseur vogelecologie

veldmedewerker

veldmedewerker

Sr. Onderzoeker en coördinator Kust, Wad en Water

Senior onderzoeker

Onderzoeksassistent

Senior onderzoeker

Sr. Onderzoeker en coördinator Soorten en Leefgebieden

Teamleider Onderzoek

Senior veldmedewerker

Afdelingshoofd Onderzoek

Onderzoeksassistent

Onderzoeker

Onderzoeker

Senior projectmanager

Onderzoeker

Senior veldmedewerker

Regiocoördinator Waddenzee, redactiesecretaris Limosa & sr. veldmedewerker

Adviseur

Sr. Onderzoeker, coördinator internationaal

Senior onderzoeker

Senior veldmedewerker - CES coördinator

Adviseur

Senior veldmedewerker

Monitoring

Senior meetnetcoördinator

meetnetcoördinator

Teamleider monitoring / Senior onderzoeker

Teamleider Data/GIS

Medewerker team DB/GIS/WEB

Senior medewerker Data/GIS

Webdeveloper

Senior meetnetcoordinator

Senior veldmedewerker / Meetnet coördinator

Senior Medewerker Data/GIS

Meetnetcoördinator

Webontwikkelaar

Senior meetnetcoördinator en inhoudelijk redacteur

Medewerker Data/GIS

Senior meetnetcoördinator

Assistent meetnetcoördinator Watervogels

Meetnetcoördinator slaapplaatsen & adviseur

Afdelingshoofd

Meetnetcoördinator & veldmedewerker

Ondersteunende staf

Medewerker Financien

Systeembeheerder

Secretarieel medewerker

Medewerker Financien

Administrateur Financiën en PZ

Medewerker Financiën

Office manager

secretarieel medewerker

Directeur

Directeur