Rob Goldbach Publicatie Fonds

Het Rob Goldbach Publicatie Fonds is een speciaal fonds van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het is ingesteld na het overlijden van ons oud-bestuurslid Rob Goldbach in 2009. Rob was acht jaar lang een gewaardeerd bestuurslid, fanatiek vogelaar én onderzoeker.

Het fonds wordt gevuld door donaties, legaten en indien mogelijk een jaarlijkse bijdrage van Sovon.

Doelstelling van het Fonds

Met het fonds willen we een bijdrage leveren aan de totstandkoming van (populair) wetenschappelijke artikelen en andere publicaties over vogelonderzoek.

De publicaties zijn van groot belang voor verdere kennisontwikkeling en –overdracht. Publicaties over vogelonderzoek door vrijwilligers en/of vogelwerkgroepen uit de achterban van Sovon hebben een pré. Zo wil Sovon met het fonds een bijdrage leveren aan de totstandkoming van regionale publicaties, zoals een Avifauna of een jubileumoverzicht.

Eerder gesteunde publicaties

  • Wat je met rust laat, kan groeien. Het Fochteloërveen door Herman Veenstra en Harke Kuipers
  • themanummers van Limosa
  • Vogels in Groningen door Egbert Boekema (Avifauna Groningen)
  • boek Reizen langs de waterkant (over onderzoek aan Dwergsterns) door René Beijersbergen
  • boek Griend – eiland voor vogels door Jan Veen en Hanneke Dallmeijer
  • biografie Meneer Walters, een Amsterdamse natuuronderzoeker door Martin Melchers

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt op de volgende manieren helpen:

Meer informatie

Voor meer informatie over een bijdrage of een aanvraag doen, kunt u contact opnemen met Carolyn Vermanen