Nieuwsbrief

Sovon informeert waarnemers geregeld over tussentijdse resultaten en andere wetenswaardigheden rond projecten via projectnieuwsbrieven en een digitale nieuwsbrief.

Edities van oudere nieuwsbrieven zijn te vinden via de archiefpagina.