Kees Koffijberg

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Coördinator broedvogels Waddenzee & Inhoudelijk redacteur

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

kees.koffijberg@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 463

+49 2855 3049955

Expertise: 

 • Tekstschrijver / redacteur
 • Kwartelkoning (terreingebruik, populatiedynamiek, soortbescherming)
 • Kwartel (populatiedynamiek)
 • Watervogels (populatiedynamiek, verspreiding, voedselecologie)
 • Ganzen en zwanen (populatiedemografie)
 • Aalscholver (broedbiologie, voedselecologie, trekstrategie)
 • Kustbroedvogels (populatiedynamiek, reproductie)

CV: 

• Autodidact. Werkzaam bij Sovon sinds 1995, daarvoor (1989-1995) als onderzoeksassistent bij de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (tegenwoordig Rijkswaterstaat Waterdienst).
• Lid Joint Monitoring Group for Breeding Birds (JMBB) t.b.v. internationale monitoring in de Waddenzee (TMAP).

• Ex-redactielid en redactiesecretaris Limosa (1993-2013)

• Ex-bestuurslid (secretaris) Werkgroep Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek (1993-2000).

 

 

Publicaties: 

Selectie van publicaties (exclusief monitoringrapporten):

 • van Eerden M.R., Koffijberg K. & Platteeuw M. 1995. Riding on the crest of the wave: possibilities and limitations for a thriving population of migratory Cormorants Phalacrocorax carbo in man-dominated wetlands. Ardea 83: 1-10.
 • Koffijberg K. & van Eerden M.R. 1995. Sexual dimorphism in the Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis: possible implications for differences in structural size. Ardea 83: 37-46.
 • Platteeuw M., Koffijberg K. & Dubbeldam W. 1995. Growth of Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis chicks in relation to brood size, age ranking and parental fishing effort. Ardea 83: 235-246.
 • Koffijberg K., Beekman J., van den Bergh L., Berrevoets C., Ebbinge B., Haitjema T. Philippona J., Prop J., Spaans B. & Zijlstra M. 1998. Ganzen en zwanen in Nederland 1990-95. Limosa 71: 7-32.
 • Laubek, B., Nilsson L., Wieloch M. Koffijberg K., Sudfeldt C. & Follestadt A. 1999. Distribution, numbers and habitat choice of the NW European Whooper Swan Cygnus cygnus population: results of an international census in January 1995. Die Vogelwelt 120: 141?154.
 • Cottaar F., Koffijberg K., Berrevoets C. & Clausen P. 1999. Witbuikrotganzen Branta bernicla hrota in Nederland in de winters van 1995/96 en 1996/97. Limosa 72: 89-98.
 • Koffijberg K. & van Dijk A.J. 2001. Influx van Kwartelkoningen Crex crex in Nederland in 1998. Limosa 74: 147-159.
 • Koffijberg K., Bauer H.-G., Boschert M., Delacour G., Dronneau C., Keller V. & Sudfeldt C. 2001. Waterbirds in the Rhine Valley in 1999/2000 with a summary of trends in 1980-2000. International Commission for the Protection of the Rhine. RIZA-rapport 2001.042. Lelystad.
 • Koffijberg K. & Nienhuis J. 2003. Kwartelkoningen in het Oldambt: een onderzoek naar de populatiedynamiek, habitatkeuze en mogelijkheiden voor beschermingsmaatregelen. SOVON-onderzoeksrapport 2003/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland/Provincie Groningen, Groningen.
 • Gerritsen G., Koffijberg K. & Voskamp P. 2004. Beschermingsplan Kwartelkoning. Rapport EC-LNV 271. Ministerie van LNV, Den Haag.
 • Denny M.J.H., Clausen P., Percival S.M., Anderson G.Q.A., Koffijberg K. & Robinson J.A. Light-bellied Brent Goose Branta bernicla hrota East Atlantic Flyway 1960/61-200/01. Waterbird Review Series. WWT/JNCC, Slimbridge.
 • Koffijberg K. & Günther K. 2005. Recent population dynamics and habitat use of Barnacle Geese and Dark-bellied Brent Geese in the Wadden Sea. In: P. Südbeck & J. Blew (eds), Migratory waterbirds in the Wadden Sea 1980-2000. Wadden Sea Ecosystem 20. CWSS, TMAG & JMMB. Wilhelmshaven.
 • Koffijberg K., Dijksen L., Hälterlein B., Laursen K., Potel P. & Südbeck P. 2005. Breeding birds. In: K. Essink, C. Dettmann, H. Farke, K. Laursen, G. Lüerßen, H. Marencic & W. Wiersinga, Wadden Sea Quality Status Report 2004. Wadden Sea Ecosystem 19. TMAG & CWSS, Wilhelmshaven.
 • van Dijk A.J., Hustings F., Koffijberg K., van der Weide M., Deuzeman S., Dijksen L., Zoetebier D. & Plate C. 2005. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2000-02. Limosa 78: 45-64.
 • Koffijberg K. 2006. Herkenning en ruipatronen van eerstejaars Kolganzen in de winter. Limosa 79: 163-168.
 • Koffijberg K. & Schäffer N. 2006. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Corncrake Crex crex. CMS Technical Series No. 14, AEWA Technical Series No. 9. AEWA, Bonn.
 • Koffijberg K., Cottaar F. & van der Jeugd H. 2006. Toename van Dwergganzen in Nederland in 1989-2005. Limosa 79: 107-122.
 • Koffijberg K., Dijksen L., Hälterlein B., Laursen K., Potel P. & Sudbeck P. 2006. Breeding birds in the Wadden Sea in 2001. Results of the total survey 2001 and trends in numbers between 1991-2001. Wadden Sea Ecosystem 22. CWSS, TMAG & JMMB, Wilhelmshaven.
 • van Roomen M., Koffijberg K., Noordhuis R. & Soldaat L. 2006. Long-term waterbird monitoring in the Netherlands: a tool for policy and management.. In: G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud (eds), Waterbirds around the world. The Stationery Office, Edinburgh, UK. Pp. 463-470.
 • Koffijberg K. 2007. Bescherming van Kwartelkoningen in hooiland. De Levende Natuur 108: 193-198.
 • Koffijberg K. 2007. Zwerggänse Anser erythropus in den Niederlanden. Charadrius 43: 185-188.
 • Koffijberg K., van Kleunen A. & Majoor F. 2007. Kwartelkoningen in de peiling: territoriumactiviteit en terreingebruik in kaart gebracht. Limosa 80: 167-171.
 • van Dijk A.J., Hustings F., Koffijberg K., van Turnhout C., van der Weide M., Zoetebier D. & Plate C. 2007. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2003-05.
 • Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. 2007. Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen in Nederland. Limosa 80: 1-17.
 • Schröder K., Schikore T., Eikhorst W., Koffijberg K. & Richter M. 2007. Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Wachtelkönigs (Crex crex) in Niedersachsen und Bremen - Ergebnisse einer landesweiten Erfassung im Jahr 2004 sowie Aufarbeitung und Analyse der Bestands entwicklung und Schutzsituation. Vogelkdl. Ber. Nieders. 39: 1?38.
 • Staal J. & Koffijberg K. 2008. Kwartels met de Spaanse slag: populatiedynamiek van Kwartels nader geanalyseerd. Limosa 81: 98-101.
 • Boele A., Hustings F., Koffijberg K., van Turnhout C. & Plate C. 2008. Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag Nederland. Limosa 81: 50-61.
 • Ouweneel G., van der Linden A., van der Linden L. & Koffijberg K. 2008. Terreingebruik van Dwergganzen in het Oude Land van Strijen. Limosa 81: 17-23.
 • Penkert T., Reichert G. & Koffijberg K. 2008. Synchronzählungen der Rastbestände von Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria und Kiebitz Vanellus vanellus in Ostfriesland ? ein Projekt der Ornithologischen Vereinigung Ostfriesland (OVO). Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 427-435.
 • van Turnhout C., Schekkerman H., Ens B. & Koffijberg K. 2009. Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en -beleid. De Levende Natuur 109: 158-162.
 • van Turnhout C., van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F. 2009. Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen. Limosa 82: 68-78.
 • van Dijk A., Hustings F., Boele A., Koffijberg K., Zoetebier D. & Plate C. 2010. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007. Limosa 83: 1-20.
 • Koffijberg K., Beekman J., Cottaar F., Ebbinge B., van der Jeugd H., Nienhuis J., Tanger D., Voslamber B., & van Winden E. 2010. Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland. De Levende Natuur 11(1): 3-9.
 • Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. 2010. Broedende ganzen in Nederland. De Levende Natuur 11(1): 40-44.
 • van de Pol M., Ens B.J., Heg D., Brouwer L., Krol J., Maier M., Exo K.-M., Oosterbeek K., Lok T., Eising C.M. & Koffijberg K. 2010. Do changes in the frequency, magnitude and timing of extreme climatic events threaten the population viability of coastal birds? Journal of Applied Ecology 47: 720-730. doi: 10.1111/j.1365-2664.2010.01842.x.
 • Fox A.D., Ebbinge B.S., Mitchell C., Heinicke T., Aarvak T., Colhoun K., Clausen P., Dereliev S., Farago S., Koffijberg K., Kruckenberg H., Loonen M.J.J.E., Madsen J., Mooij J., Musil P., Nilsson L. Pihl S. & van der Jeugd H. 2010. Current estimates of goose population sizes in the western Palearctic, a gap analysis and an assessment of trends. Ornis Svecica 20: 115-127.
 • Boele A., van Dijk A.J., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C. 2011. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009. Limosa 84: 61-81.
 • Koffijberg K., Hustings F., de Jong A., Hornman M. & van Winden E. 2011. Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. Limosa 84: 117-131.
 • Schipper A.M., Koffijberg K., van Weperen M., Atsma G., Ragas A.J.M., Hendriks A.J. & Leuven R.S.E.W. 2011. The distribution of a threatened migratory bird species in a patchy landscape: a multi-scale analysis. Landscape Ecology 26: 397-410. doi:10.1007/s10980-010-9566-y
 • Sudmann S.R., Koffijberg K., Kowallik C., Homma S. & Geiter O. 2011. Vorkommen, Bestand und Bestandsentwicklung von  Kanadagänsen (Branta canadensis) und Graugänsen (Anser anser) in Nordrhein-Westfalen. NWO-Monitoringbericht 2011/01 erstellt im Auftrag des LANUV NRW.
 • Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L. 2012. Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010. Limosa 85: 97-116.
 • Joint Monitoring Group for Breeding Birds in the Wadden Sea 2013. Trends of breeding birds in the Wadden Sea 1991-2009. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven.
 • Koffijberg K., van Winden E. & Clausen P. 2013. The Netherlands as a winter refuge for Light-bellied Brent Geese Branta bernicla hrota. Wildfowl Special Issue 3: 40-56.
 • Ebbinge B.S., Blew J., Clausen P., Günther K., Hall C., Holt C., Koffijberg K., Le Drean-Quenec'hdu, Maheo R. & Pihl S. 2013. Population development and breeding success of Dark-bellied Brent Geese Branta b. bernicla from 1991-2011. Wildfowl Special Issue 3: 74-89.
 • Kowallik C. & Koffijberg K. 2013. Does every goose count? Pitfalls of surveying geese in urban areas. Wildfowl 63: 90-104.