Chris van Turnhout

Titel(s): 

dr.

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Teamleider monitoring, senior onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

chris.vanturnhout@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 431

Expertise: 

 • Als onderzoeker houd ik mij bezig met 1) het opzetten en evalueren van vogelmeetnetten, 2) de analyse van telgegevens ten behoeve van beheer- en beleidsvraagstukken, met speciale aandacht voor de gevolgen van veranderingen in landgebruik en klimaat op vogels, en 3) soortgericht populatie-onderzoek ten behoeve van beschermingsmaatregelen. Zie mijn publicaties hieronder voor concrete voorbeelden.
 • Als teamleider zorg ik voor de begeleiding van en afstemming tussen meetnetcoördinatoren, denk ik mee over innovaties van de meetnetten en overleg ik met gebruikers van de vogelinformatie.
 • Als vrijwilliger ben ik actief in bijna alle telprojecten van Sovon, waarbij ik het meeste plezier beleef aan m'n BMP-proefvlak in de Waaluiterwaarden, wadvogeltellingen op Terschelling en atlaswerk.

CV: 

 • Studies Biologie en Natuurwetenschappelijke Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1989-1995.
 • Werkzaam bij Sovon sinds 1995; aanvankelijk als wetenschappelijk medewerker/onderzoeker, sinds 2009 als teamleider monitoring.
 • Redactieteam van de EBCC Atlas of European Breeding Birds, 1995-1998.
 • Projectteam Atlas van de Nederlandse Broedvogels, 1998-2002 (opzet en analyse).
 • Detachering bij Stichting Bargerveen,1999-2002: onderzoek naar effecten van herstelmaatregelen tegen verdroging, verzuring en vermesting op de fauna van heiden, stuifzanden en kustduinen.
 • Detachering bij Radboud Universiteit Nijmegen, 2004-2007: project 'Veranderingen in de broedvogelstand in Nederland: implicaties voor natuurbeleid en –beheer’, resulterend in proefschrift.
 • Promotie aan Radboud Universiteit Nijmegen (2011), op proefschrift 'Birding for Science and Conservation. Explaining temporal changes in breeding bird diversity in the Netherlands.'
 • Gastmedewerker Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Dierecologie en Ecofysiologie, 2004-heden.
 • Projectteam Atlas van de Nederlandse Vogels, 2012-2016.
 • Lid van het nationale Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap van het netwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN).

Publicaties: 

- pdf's zal ik op verzoek toesturen -

Peer-reviewed papers

 • Stephens P.A., Mason L.R., Green R.E., Gregory R.D., Sauer J.R., Alison J., et al. 2016. Consistent response of bird populations to climate change on two continents. Science 352: 84-87.
 • Versluijs M., Van Turnhout C.A.M., Kleijn D. & Van der Jeugd H.P. 2016. Demographic changes underpinning the population decline of Starlings Sturnus vulgaris in The Netherlands. Ardea 104: 153-165.
 • Lehikoinen A., Foppen R.P.B., Heldbjerg H., Lindström A., Van Manen W., Piirainen S., Van Turnhout C. & Butchart S.H.M. 2016. Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends. Diversity and Distributions 22: 1163-1173.
 • Van Strien A.J., Gmelig Meyling A.W., Herder J.E., Hollander H., Kalkman V.J., Poot M.J.M., et al. 2016. Modest recovery of biodiversity in a western European country: The Living Planet Index for the Netherlands. Biological Conservation 200: 44-50.
 • Cormont A., Siepel H., Clement J., Melman T.C.P., Wallis de Vries M.F., Van Turnhout C.A.M., et al. 2016. Landscape complexity and farmland biodiversity: Evaluating the CAP target on natural elements. Journal for Nature Conservation 30: 19-26
 • Jørgensen P.S., Böhning-Gaese K., Thorup K., Tøttrup A.P., Chylarecki P., Jiguet F., et al. 2016. Continent-scale global change attribution in European birds - combining annual and decadal time scales. Global Change Biology 22: 530-543.
 • Van Oosten, H.H., Van Turnhout C.A.M., Hallmann C.A., Majoor F., Roodbergen M., Schekkerman H., et al. 2015. Site-specific dynamics in remnant populations of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe in the Netherlands. Ibis 157: 91-102
 • Hallmann C.A., Foppen R.P.B., Van Turnhout C.A.M., De Kroon H. & Jongejans E. 2014. Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations. Nature 511: 341-343.
 • Cormont A., Vos C.C., Verboom J., Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B. & Goedhart P.W. 2014. Population dynamics of Great Bittern Botaurus stellaris in the Netherlands: interaction effects of weather variability and habitat fragmentation. Regional Environmental Change 14: 943-952.
 • Koleček J., Schleuning M., Burfield I.J., Báldi A., Böhning-Gaese K., Devictor V., et al. 2014. Birds protected by national legislation show improved population trends in Eastern Europe. Biological Conservation 172: 109-116.
 • Van Turnhout C.A.M., Leuven R.S.E.W., Hendriks A.J., Kurstjens G., Van Strien A., Foppen R.P.B. & Siepel H. 2012. Ecological strategies successfully predict the effects of river floodplain rehabilitation on breeding birds. River Research and Applications 28: 269-282.
 • Kampichler C., Van Turnhout C.A.M., Devictor V. & Van der Jeugd H.P. 2012. Large-scale changes in community composition: determining land use and climate change signals. PLoS ONE 7: e35272.
 • Van Roomen M., Laursen K., Van Turnhout C., Van Winden E., Blew J., Eskildsen K., et al. 2012. Signals from the Wadden Sea: population declines dominate among waterbirds depending on intertidal mudflats. Ocean and Coastal Management 68: 79-88.
 • Le Viol I., Jiguet F., Brotons L., Herrando S., Lindström A., Pearce-Higgins J.W., et al. 2012. More and more generalists:  two decades of changes in the European avifauna. Biology Letters 8: 780-782.
 • Devictor V., Van Swaay C., Brereton T., Brotons L., Chamberlain D., Heliölä J., et al. 2012. Uncertainty in thermal tolerances and climatic debt. Reply to Rodríguez-Sánchez et al. Nature Climate Change 2: 638-639.
 • Devictor V., Van Swaay C., Brereton T., Brotons L., Chamberlain D., Heliölä J., et al. 2012. ­Differences in the climate debts of birds and butterflies at continental scale. Nature Climate Change 2: 121–124.
 • Cormont A., Vos C.C., Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B. & Ter Braak C.J.F. 2011. Using life-history traits to explain bird population responses to changing weather variability. Climate Research 49: 59-71.
 • Van Turnhout C.A.M., Hagemeijer E.J.M. & Foppen R.P.B. 2010. Long-term population developments in typical marshland birds in the Netherlands. Ardea 98: 283-299.
 • Both C., Van Turnhout C.A.M., Bijlsma R.G., Siepel H., Van Strien A.J. & Foppen R.P.B. 2010. Avian population consequences of climate change are most severe for long-distance migrants in seasonal habitats. Proceedings Royal Society of London B 277: 1259-1266.
 • Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B., Leuven R.S.E.W., Van Strien A. & Siepel H. 2010. Life-history and ecological correlates of population change in Dutch breeding birds. Biological Conservation 143: 173-181.
 • Jiguet F., Devictor V., Ottvall R., Van Turnhout C., Van der Jeugd H. & Lindström A. 2010. Bird population trends are linearly affected by climate change along species thermal ranges. Proceedings Royal Society of London B 277: 3601-3608.
 • Klok C., Van Turnhout C.A.M., Willems F., Voslamber B., Ebbinge B. & Schekkerman H. 2010. Analysis of population development and effectiveness of management in resident Greylag Geese Anser anser in the Netherlands. Animal Biology 60: 373-393.
 • Van Turnhout C.A.M., Willems F., Plate C., Van Strien A., Teunissen W., Van Dijk A. & Foppen R. 2008. Monitoring common and scarce breeding birds in the Netherlands: applying a post-hoc stratification and weighting procedure to obtain less biased population trends. Revista Catalana d’Ornitologia 24: 15-29.
 • Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B., Leuven R.S.E.W., Siepel H. & Esselink H. 2007. Scale-dependent homogenization: Changes in breeding bird diversity in the Netherlands over a 25-year period. Biological Conservation 134: 505-516.
 • Riksen M., Ketner-Oostra R., Van Turnhout C., Nijssen M., Goossens D., Jungerius P.D. & Spaan W. 2006. Will we lose the last active inland drift sands of Western Europe? The origin and development of the inland drift-sand ecotype in the Netherlands. Landscape Ecology 21: 431-447.
 • Atkinson P.W., Austin G.E., Rehfisch M.M., Baker H., Cranswick P., Kershaw M., et al. 2006. Identifying declines in waterbirds: The effects of missing data, population variability and count period on the interpretation of long-term survey data. Biological Conservation 130: 549-559.
 • Lenders H.J.R., Huijbregts M.A.J., Aarts B.G.W. & Van Turnhout C.A.M. 1999. Assessing the degree of preservation of landscape, natural and cultural-historical values in river dike reinforcement planning in the Netherlands. Regulated Rivers: Research & Management 15: 325-337.

Non peer-reviewed papers (Dutch titles include English summary)

 • Habraken J.M.P.M., Van Turnhout C.A.M. & Crombaghs B. 1996. Huidige status van de Blauwband in Nederland. Natuurhistorisch Maandblad 85: 31-33.
 • Van Turnhout C. & Vogel R. 1997. The New Atlas of Dutch Breeding Birds 1998-2000. Bird Census News 10: 26-32.
 • Van Turnhout C. & Hustings F. 1998. Methodologische achtergronden van het Atlasproject Broedvogels 1998-2000. Limosa 71: 130-135.
 • Van Turnhout C. & Hagemeijer W. 1999. Marshland birds in the Netherlands: causes of long-term population trends in 1965-95. Vogelwelt 120: 185-191.
 • Van Turnhout C. & Verstrael T. 1999. Is het aanbod van beukennootjes van invloed op de aantallen in Nederland overwinterende zaadeters? Limosa 72: 162-165.
 • Van Turnhout C., Stuijfzand S. & Esselink H. 2001. Is het huidige herstelbeheer toereikend voor de heidefauna? De Levende Natuur 102: 183-188.
 • Ebbinge B., Klok C., Schekkerman H., Van Turnhout C., Voslamber B. & Willems F. 2002. Perspectief voor de Grauwe gans als broedvogel in het Deltagebied bij verschillende beheersmaatregelen. De Levende Natuur 103: 118-124.
 • Saris F., Vergeer J.W., Hustings F. & Van Turnhout C. 2002. Volkstelling onder broedvogels biedt gevarieerd beeld. De Levende Natuur 103: 196-205.
 • Van Turnhout C., Voslamber B., Willems F. & Van Houwelingen G. 2003. Trekgedrag en overleving van Grauwe Ganzen Anser anser in de Ooijpolder. Limosa 76: 117-122.
 • Van Turnhout C. 2005. Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa. Limosa 78: 1-14.
 • Van Roomen M., Van Turnhout C., Van Winden E., Koks B., Goedhart P., Leopold M. & Smit C. 2005. Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote verschillen tussen schelpdiereneters en wormeneters. Limosa 78: 21-38.
 • Van Turnhout C., Van Dijk A., Van der Weide M. & Van Beusekom R. 2006. Roepende Roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen. Limosa 79: 1-12.
 • Van Turnhout C.A.M., Van der Weide M.J.T., Kurstjens G. & Leuven R.S.E.W. 2007. Natuurontwikkeling in uiterwaarden: hoe reageren broedvogels? De Levende Natuur 108: 52-57.
 • Van Turnhout C. & Aarts B. 2007. MUS: een nieuw meetnet voor broedvogels in stedelijk gebied. Limosa 80: 40-43.
 • Van Dijk A., Hustings F., Koffijberg K., Van Turnhout C., Van der Weide M., Zoetebier D. & Plate C. 2007. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2003-05. Limosa 80: 49-67.
 • Van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., Van Oosten H. & Esselink H. 2007. Broedsucces en voedselecologie van Nederland’s kwijnende populatie Tapuiten. Limosa 80: 117-122.
 • Felix R. & Van Turnhout C. 2008. Observation of African Stonechat Saxicola torquata albofasciata in Mgahinga National Park, south-western Uganda. Scopus 27: 41-42.
 • Van Turnhout C. & Van Roomen M. 2008. Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? Limosa 81: 1-10.
 • Van Turnhout C.A.M., Schekkerman H., Ens B.J. & Koffijberg K. 2008. Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en -beleid. De Levende Natuur 109: 158-162.
 • Boele A., Hustings F., Koffijberg K., Van Turnhout C. & Plate C. 2008. Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland. Limosa 81: 50-61.
 • Voslamber B. & Van Turnhout C. 2008. Invloed van terreinbeheer op het wel en wee van Grauwe Ganzen in de Ooijpolder. Limosa 81: 74-76.
 • Van den Bremer L., Van Turnhout C., Van Roomen M. & Voslamber B. 2009. Natuurontwikkeling in uiterwaarden: hoe reageren trekkende en overwinterende watervogels? De Levende Natuur 110: 231-234.
 • Van Turnhout C., Van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F. 2009. Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen. Limosa 82: 68-78.
 • Ens B.J., Van Winden E.A.J., Van Turnhout C.A.M., Van Roomen M.W.J., Smit C.J. & Jansen J.M. 2009. Aantalontwikkeling van wadvogels in de Nederlandse Waddenzee in 1990-2008. Verschillen tussen Oost en West. Limosa 82: 100-112.
 • Van Strien A., Van Turnhout C. & Soldaat L. 2010. Towards a new generation of breeding bird Atlases: annual Atlases based on site-occupancy models. Bird Census News 23/1-2: 1-7.
 • Van Turnhout C., Ballering L. & Both C. 2011. Populatietrends en broedsucces van Bonte Vliegenvangers in Nederland: een update. Limosa 84: 38-45.
 • Van Turnhout C., Altenburg J. & Foppen R. 2012. A new Dutch atlas project on the go! Bird Census News 25/1: 22-24.
 • Schekkerman H., Van Turnhout C., Van Kleunen A., Van Diek H. & Altenburg J. 2012. Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet. Limosa 85: 133-141.
 • Van Turnhout C., Hallmann C., De Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & Van der Jeugd H. 2013. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel. Limosa 86: 31-42.
 • Van Dijk A.J., Noback M., Troost G., Vergeer J.W., Sierdsema H. & Van Turnhout C. 2013. De introductie van Autocluster in het Broedvogel Monitoring Project. Limosa 86: 94-102.
 • Van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & Van Turnhout C. 2014. Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen. Limosa 87: 45-51.
 • Deuzeman S., Van den Berg A., Van den Akker P. & Van Turnhout C. 2015. Dieet, conditie en plaatstrouw van overwinterende Klapeksters. Is er een relatie met begrazing? Limosa 88: 2-10.

Book chapters and proceedings

 • Van Turnhout C. & Vergeer J.W. 2002. Het atlaswerk: opzet, uitvoering en volledigheid. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 11-32.
 • Hustings F., Van Turnhout C. & Vergeer J.W. 2002. Hoe vergaat het de Nederlandse broedvogels? In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 33-50.
 • Van Turnhout C. 2002. Zomertortel Streptopelia turtur. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 266-267.
 • Van Turnhout C. 2002. Rietgors Emberiza schoeniclus. In: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. pp. 494-495.
 • Geertsema W., Schotman A., Meeuwsen H., Van Swaay C. & Van Turnhout C. 2004. Spatial arrangement of woody habitats and the distribution of birds and butterflies in agricultural landscapes in the Netherlands. In: Smithers R. (ed.). Landscape ecology of trees and forests. Proceedings of the 12th annual IALE conference. pp. 69-75.
 • Van Duinen G.A., Van Kleef H.H., Nijssen M., Van Turnhout C.A.M., Verberk W.C.E.P., Holtland J. & Esselink H. 2004. Schaal en intensiteit van herstelmaatregelen: hoe reageert de fauna? In: Van Duinen G.A. et al. (red.). Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit. 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur. pp. 189-240.
 • Van Turnhout C. 2005. Leefgebieden: agrarisch Hoog-Nederland. In: Van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. (red.). Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels. Tirion Uitgevers B.V. i.s.m. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. pp. 18-24.
 • Van Turnhout C. 2005. Leefgebieden: kust en duin. In: Van Beusekom R., Huigen P., Hustings F., de Pater K. & Thissen J. (red.). Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels. Tirion Uitgevers B.V. i.s.m. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. pp. 49-57.
 • Foppen R., Saris F. & Van Turnhout C. 2007. Veranderingen in vogelstand: basis voor bescherming. In: Saris F. Een eeuw vogels beschermen. KNNV Uitgeverij, Zeist. pp. 297-311.
 • Hustings F., Van Turnhout C. & Foppen R. 2010. Aves – vogels. In: Noordijk J., Kleukers R.M.J.C., Van Nieukerken E.J. & Van Loon A.J. (red.). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse Fauna 10. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey Nederland, Leiden. pp. 296-302.
 • Van Oosten H., Majoor F., Versluijs R. & Van Turnhout C. 2011. Ecologie en kustdynamiek van Tapuiten in de kustduinen. In: Reise (ed.). Vogels in een veranderend duin. Broedvogelmonitoring in Berkheide van 1984 tot 2010. pp. 174-176.
 • Van Turnhout C.A.M. 2011. Birding for science and conservation. Explaining temporal changes in breeding bird diversity in the Netherlands. Thesis, Radboud University, Nijmegen.

English reports

 • Van Turnhout C. 1999. Evaluation of the monitoring scheme for common breeding birds in the Wadden Sea. SOVON-onderzoeksrapport 1999/07, Beek-Ubbergen.
 • Willems F., Van Turnhout C. & Van Roomen M. 2001. Evaluation of the monitoring scheme for waterbirds in the Dutch Wadden Sea: a study on the representativeness of the Spring Tide Counting-sites. SOVON research report 2001/02, Beek-Ubbergen.
 • Willems F., Van Turnhout C., Van Kleef H. & Felix R. 2002. Breeding birds of Medusa Bay, Taimyr, Russia. Methods for biological monitoring in the Arctic with results of 1998 and 1999. WIWO-report 77, Foundation WIWO, Zeist.
 • De Nobel P., Van Turnhout C., Van der Winden J. & Foppen R. 2002. An Alert System for bird population changes on a national level and for EU Bird Directive monitoring: a Dutch approach. SOVON research report 2002/04, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C. & Van Kleunen A. 2003. Habitat use of European breeding birds: allocation of EUNIS-habitat types to a selection of European breeding birds. A report by the European Bird Census Council under subcontract to Wetlands International as partner of the European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity.
 • Ens B., Van Roomen M., Van Turnhout C. & Blew J. 2009. Exploring contrasting trends of migratory water¬birds in the international Wadden Sea. Wadden Sea Ecosystem No. 26. Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.
 • van Roomen M., van Winden E. & van Turnhout C. 2011. Analyzing population trends at the flyway level for bird populations covered by the African Eurasian Waterbird Agreement: details of a methodology. SOVON-information report 2011/05, Nijmegen.
 • Van Roomen M., Hornman M., Flink S., Langendoen T., Van Winden E., Nagy S.  & Van Turnhout C. 2012. Flyway trends for waterbird species important in lake IJsselmeer and Markermeer. Sovon-report 2012/22, Nijmegen.

Dutch reports (selection)

 • Van Turnhout C. & Verstrael T. 1998. 15 jaar Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland. Resultaten van de PTT-evaluatie. Achtergronddocument. SOVON-onderzoeksrapport 1998/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland/Centraal Bureau voor de Statistiek. Beek-Ubbergen/Voorburg.
 • Van Turnhout C. 1998. Voorstudie Atlasproject Broedvogels 1998-2000. SOVON-onderzoeksrapport 1998/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van der Weide M. & Van Turnhout C. 1998. Handleiding Atlasproject Broedvogels 1998-2000. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Voslamber B. & Van Turnhout C. 1998. Aantalsontwikkeling van Kuifeend Aythya fuligula en Tafeleend A. ferina op enkele Nederlandse zoetwatermeren en rivieren in de periode 1966 t/m 1997. SOVON-onderzoeksrapport 1998/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C. 1999. Naar een Broedvogelmeetnet voor de Zoete Rijkswateren. Achtergronddocument bij het meetplan. SOVON-onderzoeksrapport 1999/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Voslamber B. & Van Turnhout C. 1999. Vergelijkende studie van telmethoden tijdens watervogeltellingen in de Randmeren. RIZA-rapport BM99.06, SOVON-onderzoeksrapport 1999/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Voslamber B. & Van Turnhout C. 1999. Vergelijkende studie van land- en vliegtuigtellingen van watervogels in het IJsselmeergebied. RIZA-rapport BM99.01, SOVON-onderzoeksrapport 1999/08. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Beemster N., Van Dijk A.J., Van Turnhout C. & Hagemeijer W. 1999. Het voorkomen van moerasvogels in relatie tot moeraskarakteristieken in Nederland. Een verkenning aan de hand van het Baardmannetje. SOVON-onderzoeksrapport 1999/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Schekkerman H., Klok C., Voslamber B., Van Turnhout C., Willems F. & Ebbinge B.S. 2000. Overzomerende grauwe ganzen in het noordelijk Deltagebied. Een modelmatige benadering van de aantalontwikkeling bij verschillende beheersscenario's. Alterra-rapport 136, SOVON-onderzoeksrapport 2000/06.
 • Van Turnhout C., Van der Hut R., Van Dijk A.J. & Foppen R. 2001. Het voorkomen van de Snor in relatie tot moeraskarakteristieken en moerasbeheer in Nederland. SOVON-onderzoeksrapport 2001/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Roomen M., Van Turnhout C., Nienhuis J., Willems F. & Van Winden E. 2002. Monitoring van watervogels als niet-broedvogel in de Nederlandse Waddenzee: evaluatie huidige opzet en voorstellen voor de toekomst. SOVON-onderzoeksrapport 2002/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C. 2002. Naar een betere monitoring van de Steenuil in Nederland. SOVON-onderzoeksrapport 2002/06. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Bakker T., Everts H., Jungerius P., Ketner-Oostra R., Kooijman A., Van Turnhout C. & Esselink H. 2003. Preadvies stuifzanden. Rapport EC-LNV nr. 2003/228-O, Wageningen.
 • Van Turnhout C., Van Dijk A.J. & Van der Weide M. 2003. Jaar van de Roerdomp 2003. SOVON-onderzoeksrapport 2003/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C., Stuijfzand S., Nijssen M. & Esselink H. 2003. Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van herstelbeheer op duinfauna. Basisdocument. Rapport EC-LNV nr. 2003/153, Wageningen
 • Stuijfzand S., Van Turnhout C. & Esselink H. 2004. Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van herstelbeheer op heidefauna. Basisdocument. Rapport EC-LNV nr. 2004/152-O, Wageningen
 • Soldaat L., Van Winden E., Van Turnhout C., Berrevoets C., Van Roomen M & Van Strien A. 2004. De berekening van indexen en trends bij het watervogelmeetnet. SOVON-onderzoeksrapport 2004/02. SOVON/CBS.
 • Oosterhuis R., Dijksen L.J., Ens B.J., Foppen R., de Jong M., Kats R.K.H., Koks B.J., Van Turnhout C. & Willems F. 2004. Naar een reproductiemeetnet voor broedvogels in de Waddenzee. Alterra-rapport 944, Wageningen & SOVON-onderzoeksrapport 2004/03, Beek-Ubbergen.
 • Leopold M.F., Smit C.J., Goedhart P.W., Van Roomen M.W.J., Van Winden E. & Van Turnhout C. 2004. Langjarige trends in aantallen wadvogels in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze. Eindverslag EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase), deelproject C2. Alterra-rapport 954, Wageningen & SOVON-onderzoeksrapport 2004/07, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C., Majoor F. & Willems F. 2004. Broedsucces en conditie van algemene moerasvogels in Constant Effort Sites. SOVON-onderzoeksrapport 2004/09, Beek-Ubbergen.
 • Geertsema W., Grashof C.J., Meeuwsen H.A.M., Schotman A.G.M., Van Turnhout C. & Van Swaay C.A.M. 2004. Kwaliteit van groenblauwe dooradering en voorkomen van vogels, vlinders en planten. Alterra-rapport 1095. Alterra, Wageningen.
 • Hustings F., Borggreve C., Van Turnhout C. & Thissen J. 2004. Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria. SOVON-onderzoeksrapport 2004/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A., Hustings F., Van Kleunen A., Van Turnhout C. & Plate C. 2005. Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004). SOVON-monitoringrapport 2005/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C. & Van Roomen M. 2005. Effecten van strandsuppleties langs de Nederlandse kust op Drieteenstrandloper en kustbroedvogels. SOVON-onderzoeksrapport 2005/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C., Loos W.B., Foppen R.P.B. & Reijnen M.J.S.M. 2006. Hotspots van biodiversiteit in Nederland op basis van broedvogelgegevens. SOVON-onderzoeksrapport 2006/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. WOT Natuur & Milieu, werkdocument 33.
 • Van der Jeugd H., Voslamber B., Van Turnhout C., Sierdsema H., Feige N., Nienhuis J. & Koffijberg K. 2006. Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? SOVON-onderzoeksrapport 2006/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C., Van Manen W. & Vergeer J.W. 2006. Jaar van de Tapuit 2005. SOVON-onderzoeksrapport 2006/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Willems F., Van Turnhout C., Loos W.B. & Zoetebier D. 2006. Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels. SOVON-onderzoeksrapport 2006/07, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C., Van Kleunen A. & Foppen R. 2006. Effecten van de aanleg van de Betuwelijn op broedvogels. SOVON-onderzoeksrapport 2006/10, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C. 2006. Meetplan M.U.S. (Meetnet Urbane Soorten). SOVON-onderzoeksrapport 2006/13, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C. & Van Diek H. 2006. Handleiding Meetnet Urbane Soorten (MUS). SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout C., Aben J., Beusink P. & Geertsma M. 2007. Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten in de Nederlandse kustduinen. SOVON-onderzoeksrapport 2006/14, Beek-Ubbergen en Stichting Bargerveen / Radboud Universiteit, Nijmegen.
 • Van den Bremer L., Voslamber B., Van Winden E. & Van Turnhout C. 2007. Veranderingen in de verspreiding van Smienten in relatie tot wijzigingen in het faunabeleid. SOVON-onderzoeksrapport 2007/04, Beek-Ubbergen.
 • Koffijberg K. & Van Turnhout C. 2007. Vogelbalans 2007. Thema klimaatverandering. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • De Leeuw C.C., Grootjans A.P., Lammerts E.J., Esselink P., Stal L., Stuyfzand P.J., Van Turnhout C., ten Haaf M.E. & Verbeek S.K. 2008. Ecologische effecten van duinboog- en washoverherstel. Een verdiepende ecologische studie naar de mogelijke effecten van duinboog- en washoverontwikkeling op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog. RUG, Groningen.
 • Roodbergen M., Van Turnhout C. & Teunissen W.A. 2008. Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Plan van aanpak voor Flevoland en verkenning voor een landelijke implementatie. SOVON-informatierapport 2008/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Oosten H., Van Turnhout C., Beusink P., Majoor F., Hendriks K., Geertsma M., Van den Burg A. & Esselink H. 2008. Broed- en voedselecologie van Tapuit: Opstap naar herstel van de faunadiversiteit in de Nederlandse kustduinen. Stichting Bargerveen & SOVON Vogelonderzoek Nederland.
 • Van Oosten H.H., Beusink P., de Boer P., Van den Bremer L., Dijksen L., Klaassen O., Majoor F., Van Turnhout C. & Waasdorp S. 2008. De laatste karakteristieke vogels van het open duin: de dynamiek van populaties op de rand van uitsterven - en oplossingen. SOVON-onderzoeksrapport 2008/17, Beek-Ubbergen.
 • Koffijberg K. & Van Turnhout C. 2008. Vogelbalans 2008. Thema natuurgebieden. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Arens S.M., Van den Burg A.B., Esselink P., Grootjans A.P., Jungerius P.D., Kooijman A.M., de Leeuw C., Löffler M., Nijssen M., Oost A.P., Van Oosten H.H., Stuyfzand P.J., Van Turnhout C.A.M., Vogels J.J & Wolters M. 2009. Preadvies Duin- en Kustlandschap. Rapport DK nr. 2009/dk113-O, Ede.
 • Nijssen M., Riksen M.P.J.M., Sparrius L.B., Bijlsma R.J., De Waal R., Jungerius P.D., Ketner-Oostra R., Kooijman A.M., Kuiters A.L., Van den Burg A., Van Dobben H.F., Van Turnhout C. & Van Swaay C. 2010. Onderzoek naar effectgerichte maatregelen voor het herstel en beheer van stuifzanden. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Ede. Report.
 • Koffijberg K., Van Turnhout C., Foppen R., Hustings F. & Schekkerman H. 2010. Vogelbalans 2010. Thema biodiversiteit. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Ens B.J., Aarts B., Hallmann C., Oosterbeek K., Sierdsema H., Slaterus R., Troost G., Van Turnhout C., Wiersma P. & Van Winden E. 2011. Het jaar van de Scholekster: onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de Scholekster in Nederland. SOVON-onderzoeksrapport 2011/13, Nijmegen.
 • Schekkerman H., Van Kleunen A. & Van Turnhout C. 2012. Voorstudie Nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels. SOVON-rapport 2012/10, Nijmegen.
 • Vogel R., Van Turnhout C., Van Roomen M., Hornman M. & Van Kleunen A. 2012. Mogelijkheden voor efficiencyverbetering van vogelmeetnetten die voorzien in de informatiebehoefte van Rijkswaterstaat. Sovon-rapport 2012/16, Nijmegen.
 • Koffijberg K., Foppen R. & Van Turnhout C. 2012. Vogelbalans 2012. Thema boerenland. Sovon, Nijmegen.
 • Van Roomen M., Stahl J., Schekkerman H., Van Turnhout C. & Vogel R.L. 2013. Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied. Sovon-rapport 2013/22, Nijmegen.
 • Koffijberg K., Foppen R. & Van Turnhout C. 2013. Vogelbalans 2013. Thema ganzen. Sovon, Nijmegen.
 • Van Kleunen A., Van Roomen M., Van Winden E., Zoetebier D., Boele A., Sierdsema H., Van Turnhout C., Hornman M. & Hustings F. 2013. Toelichting op geleverde vogelinformatie voor de Vogelrichtlijnrapportage 2008-2012. Sovon-notitie 2013/110, Nijmegen.
 • Roodbergen M., Teunissen W., Kampichler C. & Van Turnhout C. 2014. Punttellingen versus territoriumkarteringen. Sovon-rapport 2014/09, Nijmegen.
 • Teunissen W., Foppen R., Van Turnhout C. & Vogel R. 2014. Naar een integratie van monitoringmethoden voor weidevogels. Verkenning van de wijze waarop de Combi-methode kan worden ingezet voor monitoringdoeleinden. Sovon-rapport 2014/21, Nijmegen.
 • Nijssen M., Wouters B., Vogels J., Kooijman A., Van Oosten H., Van Turnhout C., Wallis de Vries M., Dekker J. & Janssen I. 2014. Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden. Eindrapportage 2009-2013. Rapport 2014/OBN190-DK, Driebergen.
 • Koffijberg K. & Van Turnhout C. 2014. Vogelbalans 2014. Thema wetlands. Sovon, Nijmegen.