Vogelatlas van Nederland 

Een ‘avifauna’ zoals nog niet eerder gemaakt is in Nederland. De Avifauna Zeelandica is een unieke combinatie van een traditionele avifauna(lijst) en boeiende hoofdstukken over specifiek Zeeuwse vogelonderwerpen. In een tweedelige uitgave in een luxe cassette.

Winkelprijs: € 59,50.
Leden van Sovon krijgen korting en betalen slechts € 49,50. 

Prijzen zijn exclusief € 10,- verzendkosten. Bespaar verzendkosten door uw exemplaar zelf af te halen bij een van de afhaalpunten in Zeeland en omstreken of in Vlaanderen.

Heeft u al eens gehoord van: 

darinkdelven, hillen, jacht met een ‘punt’ door ‘Engelse lords’, het Groot Eiland, kanongeweren, karrenvelden, mistnetten, mussengilden, naturaliacollecties, plumarium, de Prunje, serendipiteit, vazzetjes, Jacob Viergever, vogelarijen, veek, vroongronden en zandhonger?

En wist u dat:

Op de ‘Telpost Breskens’ tijdens 12.644 uren in 1981-2020 in totaal bijna 13 miljoen vogels werden geteld?

Er bijna 6.000 ‘Zeeuwse’ vogels, van 246 soorten, aanwezig zijn in diverse musea?

Na de storm van eind oktober 1631 er een heuse influx was van Stormvogeltjes in Zeeland?

Er van de 16.000-32.000 Zeeuwse broedparen van de Veldleeuwerik in 1975 er in 2020 nog maar 2.100-2.800 over zijn?

Het op het Zeeuwse deel van de Noordzee, net buiten gezichtsafstand van de kust, wemelt van de ‘echte’ zeevogels: Jan-van-genten, Alken, Zeekoeten, Noordse Stormvogels en Drieteenmeeuwen?

Drie kwart van alle Nederlandse Strandplevieren broeden in Zeeland?

De Zeeuwse vogelaars veel zeldzaamheden ontdekten, waaronder ‘nieuwe voor Nederland’, zoals Amerikaanse Smient, Blauwe Rotslijster, Grote Geelpootruiter, Kleine Geelpootruiter, Mongoolse Pieper, Noordse Boszanger, Siberische Gierzwaluw, Stekelstaartgierzwaluw, Steppeplevier en Wilsons Stormvogeltje?

Er tegenwoordig soms honderden Grote Zilverreigers rondstappen op de Zeeuwse graslanden en dat er in deze provincie nu ook Bijeneters, Kleine Zilverreigers, Steltkluten en Zeearenden broeden?

Veel soorten van open water, die elders vaak vooral op grote afstand zijn te zien, in Zeeland vaak verrassend dichtbij te bewonderen zijn?

Wilt u meer weten over:

Vogels die zijn verdwenen uit Zeeland, de nieuwkomers, streeknamen, vogels en mensen in het verleden, vogels als verzamelobject of voedsel, het landschap waarin zij leven, vogeltrek, ringonderzoek, de geschiedenis van vogelonderzoek en -bescherming, vogelwerkgroepen en verenigingen, oude en jonge vogelaars, de ontwikkeling van de vogelbevolking van de grote Zeeuwse wateren, het stedelijke gebied en het boerenland…?

Dan is de Avifauna Zeelandica voor u een onmisbaar naslagwerk!

Inkijkexemplaar met voorbeeldpagina's

Klik op onderstaand plaatje voor een inkijkexemplaar. De getoonde pagina’s zijn nog niet helemaal definitief en kunnen nog (enigszins) worden aangepast. De @-tekens bij namen zijn bedoeld voor het maken van het personenregister en worden nog verwijderd.

Inkijkexemplaar Avifauna Zeelandica