Zingende Merel. Lentevreugd, Wassenaar, 1 april 2014. Foto: René van Rossum (waarneming.nl)

Regen en stijgende temperaturen: Merels vinden het heerlijk

Wie zich momenteel in de ochtend- of avondschemer in een groene wijk of gevarieerd boslandschap bevindt, kan getracteerd worden op een uitbundig vogelconcert. Wel een met maar weinig deelnemers, voornamelijk Merel, Zanglijster en Roodborst.

Deze vogelsoorten maken zich op voor hun eerste broedsel, of zijn daar in sommige gevallen al mee begonnen. Dat het vochtig is, deert weinig of lijkt de zang zelfs te stimuleren, zolang de temperatuur zich in een opgaande curve beweegt.

Een oude studie van vogelzang

De in het voorjaar exploderende vogelzang heeft mensen van alle tijden kunnen bekoren. Sommigen maakten er een echte studie van. Een voorbeeld zijn de tellingen van Gré van der Baan in 1952 en 1953 op vaste transecten bij Schoorl. Ze noteerde daarbij alle zingende vogels, met onderscheid naar type zang (aanhoudend, geregeld, sproradisch). De bevinding bij Merels was dat die eind maart vrijwel alleen in de ochtend- en avondschemer zongen, maar in april en mei ook overdag. De zangactiviteit vertoonde een piek in april/mei en liep dan vlot af.

Aanbevelingen voor inventarisatie

Op grond van haar ervaringen gaf de auteur bruikbare adviezen voor broedvogelinventarisatie. Zo moeten inventarisaties van Merels pakweg een uur voor zonsopgang al beginnen, wil je niet te veel vogels missen. Hele praktische tips, die nu standaard kennis zijn. Ook voor andere soorten leverden de tellingen feitenmateriaal op. Pas eind jaren zeventig/begin jaren tachtig zou dit landelijk worden opgepakt, door Robert Kwak en Paul Opdam van het RIN. Het resultaat was een handboek over vogelinventarisatie dat de basis legde voor het huidige BMP, met zijn richtlijnen voor veldwerk en interpretatie van resultaten.

Bron van informatie

Het artikel van Van der Baan, dat nog een vervolg kreeg, is in te zien op de site van Natuurschriften.nl. Hier zijn veel tijdschriften te raadplegen, zowel landelijke als regionale. Een fantastische bron van informatie en zeker ook een aanrader voor wie smult van historisch proza.