Meer tuintellingen dan ooit

We zijn veel thuis. Dat was afgelopen weekend wel te merken aan een recorddeelname aan de Nationale Tuinvogeltelling. Maar ook de deelname aan de Jaarrond Tuintelling was in 2020 hoger dan ooit. In bijna 70.000 tellingen zijn ruim een miljoen waarnemingen van planten en dieren doorgegeven. Nog nooit eerder werd er zoveel geteld in de tuin. Deze tellingen leveren belangrijke informatie op over de stand van de natuur dichtbij huis. Vooral als deelnemers zoveel mogelijk blijven tellen.

De Nationale Tuinvogeltelling wordt elk jaar door Vogelbescherming en Sovon georganiseerd. Deze telling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Om meer inzicht te krijgen in het leven van vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën, insecten en wilde planten in tuinen door het hele jaar heen, is in 2015 het project Jaarrond Tuintelling gestart. Welke soorten leven er in tuinen? En wat zijn hun aantallen door het jaar heen en over meerdere jaren? Afgelopen jaar verscheen in het tijdschrift De Levende Natuur een uitgebreide analyse van de resultaten (pdf: 317 KB) van vijf jaar tuintelling.

Tellen in lockdown

De coronamaatregelen in 2020 hebben veel mensen aan huis gekluisterd. Daardoor was er veel tijd om naar de natuur dichtbij huis te kijken. En dat was te merken. Het aantal deelnemers aan Jaarrond Tuintelling steeg met maar liefst 34 procent. En ook het aantal waarnemingen steeg met 27 procent tot 1.062.420 om precies te zijn. Vogels worden het meest geteld, gevolgd door vlinders en andere insecten (klik op de afbeelding hieronder voor een volledige versie (pdf: 2,6 MB)).

Jaarrond Tuintelling 2020. klik op de afbeelding voor een volledige versie (pdf: 2,6 MB) (Bron: Jaarrond Tuintelling)

De hoge aantallen zijn natuurlijk mooi, maar veel deelnemers aan de Jaarrond Tuintelling houden het na één of twee tellingen voor gezien. Wanneer deelnemers in hun tuin voor langere tijd herhaalde tellingen doen, en dat over meerdere jaren, kunnen er betere analyses worden gemaakt door de tijd.

Bruikbare inzichten

Sommige deelnemers aan Jaarrond Tuintelling doen aan één of twee tellingen mee, bijvoorbeeld in speciale telweekenden zoals de spinnentelling of egeltelling. Dit is leuk om te doen en het levert een mooi beeld van de aanwezigheid van die soorten op dat moment. Gelukkig telt een enthousiaste, en hopelijk groeiende groep elke week of maand, tot soms wel meer dan honderd keer in een jaar.

Dankzij deze voortdurende inzet levert Jaarrond Tuintelling bruikbare inzichten op zoals bijvoorbeeld seizoenspatronen en verspreiding van soorten in het stedelijk gebied. Juist tuinen die twee of meer jaren worden geteld zijn waardevol voor de wetenschap: hoe langer de tijdsreeks, hoe waardevoller de informatie. Zo lijkt het erop dat de merel na afnemende aantallen licht herstel laat zien, maar had de kleine vos wederom een moeilijk jaar.

Doe mee

Zit je nog vaak thuis dit jaar, of heb je gewoon zin om te ontdekken wat er leeft in jouw tuin of op je balkon? Tel dan ook mee. Kijk op Tuintelling.nl voor meer informatie en meld je aan voor het leukste en grootste tuinonderzoek van Nederland.

De Jaarrond Tuintelling is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, RAVON, EIS Kenniscentrum Insecten en FLORON en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en BIJ12.