Limosa

Limosa is het full-colour vogeltijdschrift boordevol informatie over onderzoek naar vogels in Nederland. Voor en door (amateur) ornithologen.

Limosa wordt gezamenlijk uitgegeven door de Nederlandse Ornithologische Unie en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Vier keer per jaar lees je in Limosa bijdragen over landelijk onderzoek aan bijvoorbeeld het voorkomen van soorten, speciale studies aan één soort(groep) of regionaal onderzoek met een landelijke nieuwswaarde. De artikelen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals aantalsontwikkeling en verspreiding, habtitat- en voedselkeuze, broedbiologie, vogeltrek, gedrag, populatieprocessen (broedsucces, sterfte en dispersie), effecten van beheer en ruimtelijke ontwikkelingen en historische ornithologie.