Invloed van mountainbikeroutes op broedvogels

Fietsen is samen met wandelen de meest populaire vorm van recreatie in Nederland. Het aantal mountainbikeroutes groeit snel in Nederland, met name door de goede regulerende werking er van. Over de invloed van MTB-routes op de verstoring van fauna en in het bijzonder op de broedvogelpopulaties is weinig bekend. Tracks & Trails heeft Sovon verzocht om het effect van MTB-routes op broedvogels te analyseren.

De resultaten van het onderzoek:

  1. Voor 14 soorten duiden de analyses erop, dat (gecorrigeerd voor verschillen in landgebruik) nabij MTB-routes (met een hoge score) de soort minder voorkomt dan op grotere afstand van MTB-routes.
  2. Voor 29 soorten geldt mogelijk dat nabij MTB-routes de soort minder voorkomt dan op grotere afstand van MTB-routes.
  3. Voor 27 soorten geldt dat nabij MTB-routes de soort evenveel voorkomt dan op grotere afstand van MTB-routes.
  4. Voor 46 soorten kunnen op basis van deze analyse geen uitspraken gedaan worden. Dit kan komen doordat de resultaten elkaar tegenspreken en/of doordat het aantal territoria te klein is om een betrouwbare analyse uit te kunnen voeren: toevals­effecten kunnen dan een grote rol gaan spelen.