Friese Groene Vrijwilligersdag Grien Goud

Grien Goud 2023 is voorbij .. zien we je volgend jaar?

Terugkijken

Je kunt een aantal presentaties van afgelopen editie 2023 (en 2022) terugkijken via het SlideShare-kanaal van Sovon, de lezingen van 2021 kun je terugkijken via het YouTube-kanaal van Sovon.

Eerste editie Grien Goud

Op vrijdag 22 september vond de Friese Groene Vrijwilligersdag 'Grien Goud' plaats. Dit is de opvolger van de Friese Vrijwilligersdag Natuur die afgelopen vier jaar in september is georganiseerd. Aanleiding voor de nieuwe naam en invulling is dat er nóg meer groene organisaties zijn betrokken bij de organisatie van de dag. Wat blijft is een dag voor vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Friese natuur: van onderzoek tot onderhoud, van voorlichting tot bescherming.

Meer informatie

Voor vragen kun je een mail sturen naar: symposium@zoogdiervereniging.nl

logo Grien Goud

Betrokken organisaties

Fryske Feriening foar Fjildbiology, It Fryske Gea, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, IVN, Friese Milieu Federatie, Bond van Friese Vogelwachten, Kollektivenberied Fryslân, Provincie Fryslân, Sovon Vogelonderzoek, Sportvisserij Fryslân en Zoogdiervereniging.

Partners en financiers van de Friese Vrijwilligersdag Natuur