Zwarte Specht in voorjaarsstemming

Met milde temperaturen, rustig weer en een zonnetje beginnen de nodige standvogels aan het broedseizoen te denken. Waaronder de Zwarte Specht.

Op mooie dagen maakt deze spectaculaire specht kenbaar waar zijn territorium is. Dat gebeurt vooral met een langgerekte roep ('kliaaah') en een monotone lach (minder uitbundig dan bij Groene Specht). Zulke geluiden zijn vaak in de buurt van de toekomstige nestplaats te horen. Voor broedvogeltellers en medewerkers aan de vogelatlas belangrijke signalen!

De bekende wat krakende vluchtroep ('kri-kri-kri') is wat dat betreft van mindere betekenis. Zwarte Spechten zien er immers niet tegenop om honderden meters te overbruggen, desnoods over openterrein.

Ook andere spechten beginnen zich te roeren. Het zijn goede tijden om eens een ochtend in het bos door te brengen.