Vogelatlas Amsterdam | Broedvogels en wintervogels in en rond de hoofdstad

Amsterdam is bijzonder rijk aan vogels. Dankzij de grote diversiteit aan biotopen broeden of overwinteren er bijna 200 vogelsoorten! Onder redactie van Frank van Groen, Jip Louwe Kooijmans, Geert Timmermans en Koen Wonders verscheen recent deze regionale vogelatlas.

Vogelatlas Amsterdam

Niet eerder is de hoofdstedelijke vogelwereld zo uitgebreid geïnventariseerd en beschreven. Alle soorten, soortgroepen en landschappen in de Amsterdamse regio komen uitgebreid aan bod. Van broedende slechtvalken op het Rijksmuseum tot baardmannetjes in landelijk Noord en alles daartussenin.

De auteurs, ervaren vogelaars en erkende specialisten, beschrijven de veranderingen in de vogelwereld in de afgelopen vijftig jaar en analyseren grondig de oorzaken daarvan.

Boek voor velen

Voor alle bewoners van de stad én voor de beheerders van de parken, lanen en grachten hebben de auteurs tenslotte aanbevelingen om de vogelrijkdom te behouden en versterken. Er worden ook  een paar eenvoudige tips voor de inrichting van tuin, straat of balkon die van Amsterdam al snel een nóg groter vogelparadijs maken. Sovon ondersteunde de uitgave met een bijdrage van het Rob Goldbach Publicatiefonds.

Uitgegeven door Noordboek Natuur

Het boek wordt uitgegeven door Noordboek Natuur en kost € 34,90. Het kan besteld worden via de website van Vogelwerkgroep Amsterdam en is ook verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 978 90 5615 948 1).