Verdere uitbreiding Krooneend?

De Krooneend kan je aardig opvrolijken. Niet alleen door zijn fraaie uiterlijk, ook door zijn trendverloop. Want er komen steeds meer Krooneenden in Nederland en daar zullen weinig tellers bezwaar tegen hebben.

Toch zag het er allerminst naar uit dat het goed zou komen met deze soort. Na de vestiging als broedvogel in ons land in 1942 zat hij een tijdje in de lift. De aantallen broedparen liepen echter niet verder op dan enkele tientallen en stortten in de jaren tachtig in. Rond 1990 was er een dieptepunt met misschien maar een tiental broedparen.

Herrezen
De afname werd toegeschreven aan watervervuiling, waardoor belangrijke onder water levende voedselplanten als kranswieren verdwenen. Zuivering van afvalwater zorgde voor verbeterde waterkwaliteit, herstel van onderwatervegetaties en…een opzienbarende opmars van de Krooneend. De laatste jaren zijn er een dikke 400 broedparen. De toename past overigens in een groter geheel; de soort doet het ook in Midden-Europa goed.

Belangrijkste gebieden
Bijna alle Krooneenden broeden in een beperkt aantal gebieden: de Vinkeveense Plassen, de Randmeren (vooral Veluwemeer en Drontermeer), enkele duingebieden en hier en daar langs de randen van het IJselmeer. De aantallen lijken in deze kerngebieden tegenwoordig stabiel en nemen hier en daar misschien weer iets af.

Verdere uitbreiding
Terwijl de kerngebieden vol lijken te zitten, beginnen zich elders Krooneenden te vestigen. Een voorbeeld is Friesland, waar broedgevallen vrijwel uitsluitend bekend zijn van direct aan het IJsselmeer gelegen locaties. Maar misschien gaat de Readkop-ein nu de Friese Meren ontdekken?
Jan Kramer ontdekte tijdens het zeilen op de Kaappolder/Vlakke Brekken een man Krooneend met gedrag dat op een nest duidt. Onze correspondent: “Het dier dobberde bijna de hele tijd rond dezelfde plek. Hij verjoeg zelfs Wilde Eenden in de directe omgeving! Voor zover ik weet het eerste of een van de eerste broedgevallen in Fryslân op een locatie niet direct aan het IJsselmeer.”

Ook leuke nieuwtjes?
Heb je zelf iets bijzonders te melden? Dan kan het geen kwaad eens een mail te sturen naar webredactie@sovon.nl