Soepeenden en Wilde Eenden: de verschillen

Soepeend. Een banale benaming voor een eend die er net wat anders uitziet dan de Wilde Eend. Soepeenden hebben een kleurafwijking in het verenkleed en worden apart geteld.

Soepeenden (ook wel: Parkeenden) zijn een gedomesticeerde vorm van de Wilde Eend. Dat wil zeggen: het zijn nakomelingen van Wilde Eenden die, vaak in gevangenschap, gekruist zijn met andere eendensoorten. Ze bestaan in allerlei kleurvariaties. Van volledig wit tot bijna identiek aan Wilde Eend. In het recent verschenen Sovon-Nieuws staat een artikel (pdf) over de herkenning.

Vlog

Apart geteld

Soepeenden en Wilde Eenden houd je apart bij tijdens tellingen. 

  • Watervogeltellers en MUS-tellers: per vogel bepalen of het Wilde of Soep is en zodanig invoeren.
  • BMP-tellers: paren waarvan minimaal één van de vogels Soepeend is als paar Soepeenden invoeren.

Voorkomen

De verspreidingskaarten van de Vogelatlas laten zien dat de Soepeend met name voorkomt in de waterrijke delen van West-Nederland. Vooral het stedelijk gebied van de Randstad, Utrecht en Amsterdam springt eruit.