Robert Kwak verrast als erelid van Sovon

Op 25 juni kreeg Robert Kwak het erelidmaatschap van Sovon uitgereikt. Nietsvermoedend bezocht hij een lezingendag van de Nederlandse Ornithologische Unie, waar directeur Theo Verstrael hem tijdens het afsluitend diner verraste.

Erelid Robert Kwak wordt gefeliciteerd door directeur Theo Verstrael
Erelid Robert Kwak wordt gefeliciteerd door directeur Theo Verstrael | Foto: Albert de Jong

Robert kreeg het eretitel vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van gestandaardiseerde vogeltellingen.

Onmisbare rol

Met het erelidmaatschap eert Sovon vogelaars die een onmisbare rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de organisatie Sovon. Theo Verstrael refereerde in zijn toespraak aan het werk van Robert Kwak bij het CBS, Sovon, Alterra en Vogelbescherming, waar hij altijd de meerwaarde van gestandaardiseerde tellingen sterk benadrukte. Onder andere het Handboek Vogelinventarisatie, een standaardwerk in de veldornithologie, is daar een voorbeeld van. Veel recenter ontwikkelde hij het begrip Basiskwaliteit natuur, waarbij vogeltellingen ook een belangrijke rol spelen. Niet in de laatste plaats onderscheidt Robert zich ook met jarenlang inventarisatiewerk in de Zuidoost-Achterhoek, waar hij nog steeds heel actief is voor telprojecten als BMP, MUS, PTT en trektellen. Robert heeft met zijn aanstekelijk enthousiasme, grote kennis en sterke motivatie om telkens een stapje verder te zetten velen geïnspireerd.

Hij kreeg naast de oorkonde ook een origineel schilderij van zijn favoriete soort, de Grote Gele Kwikstaart, van de hand van Elwin van der Kolk. De andere ereleden van Sovon zijn Arend-Jan van Dijk en Frank Saris.