MUS-teller in de kijker: Will van Berkel

Will van Berkel kijkt al vanaf zijn achtste naar vogels. Vanaf het begin doet hij mee aan MUS.

Will van Berkel
Will van Berkel tijdens een LiveAtlas-telling in natuurgebied 'De Robbert'

Ik ben Will van Berkel (73), geboren in Twente en vanaf mijn achtste jaar kijk ik naar vogels. Van 2008-2022 was ik betrokken bij de introductie en oprichting Nederlandse Huiszwaluwtillen Monitoring i.s.m. met Vogelbescherming Nederland.

Hoelang doe je al MUS en wat is er zo leuk aan?

Al vanaf de start van de MUS-telling -niet wetend wat het inhield- heb ik me spontaan aangemeld.

Ik ben geïnteresseerd in cijfermatige statistieken -gebaseerd op vogeltellingen in ’t veld door heel Nederland- geven (werkelijk) weer hoe het er voorstaat met de vogelsoorten. In de praktijk als je telkens een telling uitvoert op hetzelfde telpunt, ontdek je weer andere vogelsoorten die je niet verwacht had. Zoals de aanwezigheid van een Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart of Appelvink.

Zie je veranderingen in de soorten en aantallen?

Als je de MUS-jaarlijsten doorloopt zie je het verloop van soorten/aantallen in een bepaald gebied. Vaak is het je gevoel, dat er iets aan de hand is. Tellingen geven het zwart op wit antwoord op deze veranderingen.

Leuke of bijzondere waarneming tijdens MUS?

Bijna jaarrond op hetzelfde telpunt hoor of zie ik de Goudvink, Zwarte Roodstaart en laatste jaren zie je de verandering van broedplek zoals Scholekster en Kleine Mantelmeeuw op het platte dak. Op een recente zondag heb ik de tweede MUS-telling gedaan, fietsend in mijn dorp naar telpunt 4 van de 11, hoorde ik 100 meter ervoor een Braamsluiper (nieuwe soort voor route). Deze morgen heb ik een geluidsopname kunnen maken van zijn ratelende eentonige zang.

Doe je ook andere tellingen?

Naast de Jaarlijkse MUS-telling, gebruik ik veelvoudig (bijna wekelijks) de LiveAtlas App tijdens bezoeken aan natuurgebiedjes in mijn Regio Oost-Brabant en wekelijks tijdens het werkbezoek aan de Natuurtuin de Robbert te Helmond. Ook doe ik de jaarlijkse tellingen o. a. Vogel-, Vlinder- en Libellentuintellingen ect. Vanaf 1997 actief lid van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg met o.a. vanaf 2018 in de Wantsenstudiegroep NHGL (Verspreidingsatlas-NL Wantsen).

Lid van een Vogelwerkgroep?

Jaren was ik actief lid bij de VWG De Klamper te Breugel. Helaas door o.a. de vergrijzing en mindering van het ledenaantal is de vogelwerkgroep opgeheven.

Wat wil je verder nog kwijt?

Vanaf 2019 tot heden -mede door bovenstaande ‘vrijgekomen’ tijd- ben ik wekelijks jaarrond actief in de Natuurtuin de Robbert te Helmond. Tellingen en onderzoekjes: vogels, wantsen, dag- en nachtvlinders, insecten, waterroofkevers en Ravon-fuikjes onderzoek. Wekelijks staat een verslag van de onderzoek activiteiten in de tuin op: https://www.derobbert.nl/

In het voorjaar ben ik ook actief met leerlingen van verschillende basisscholen zoals waterdiertjes scheppen en een natuurles door de tuin en omgeving.