Meer Grauwe Klauwieren? Vuistregels voor natuurbeheerders.

Meer grauwe klauwieren? Vuistregels voor natuurbeheerders

Vuistregels om de Grauwe Klauwier (en meer) te behagen zijn te lezen in het onlangs verschenen artikel over Grauwe Klauwieren  in het Vakblad Natuurbeheer. Dit artikel kwam tot stand mede dankzij het werk van de waarnemers die deelnamen aan de tellingen in het kader van het Jaar van de Klauwieren. 

Het is al weer een tijdje geleden, 2012 om precies te zijn, dat Vogelbescherming, Stichting Bargerveen en Sovon de krachten bundelden voor het Jaar van de Klauwieren. Maar gegevens analyseren en uitwerken kosten tijd. De resultaten vonden onder andere z'n weerslag in dit artikel. Binnenkort verwachten we nog artikelen in Limosa over de Klapekster, de tweede soort waar de aandacht naar uitging in het Jaar van de Klauwieren. We houden u op de hoogte!

Het artikel over de Grauwe Klauwier is hier te lezen.