Meer dan 900 Casarca's in Nederland

Werkgroep Casarca twitterde afgelopen dagen dat er al ruim 900 Casarca's in ons land verblijven.

De meeste zaten, zoals elk jaar, op het Eemmeer (600). Maar ook op De Kreupel (140), de Ventjagersplaten (100) en de Vreugderijkerwaard bij Zwolle (60) werden flinke aantallen geteld.

Vleugelrui
De vogels maken op grote open wateren de vleugelrui door. De momenteel in ons land verblijvende Casarca's zijn uit een gebied afkomstig dat zich uitstrekt tot in het zuiden van Duitsland, Zwitserland en mogelijk nog iets verder. Dat we dat weten, komt door de ringacties van Werkgroep Casarca. Gevangen exemplaren zijn voorzien van opvallende en goed afleesbare halsbanden en pootringen. Let dus op zulke vogels en meld ze via www.geese.org

Voorkomen in Duitsland
Over het voorkomen in Duitsland, bakermat van veel bij ons ruiende Casarca's, verscheen vorig jaar een aardig artikel.