Meer Casarcas met halsbanden

De aantallen ruiende Casarca's op het Eemmeer vormen al jarenlang voer voor speculaties. Waar komen ze vandaan, zijn het allemaal nakomelingen van ontsnapte vogels of misschien ook dieren uit de broedgebieden vanaf Zuidoost-Europa oostwaarts? Het vormde vorig jaar aanleiding voor Werkgroep Casarca om vogels uit te rusten met halsbanden. Dit jaar een uitbreiding.

Door: Sjoerd Dirksen van de Werkgroep

We konden ditmaal 64 Casarca's van een halsband voorzien op het Eemmeer. De aantallen bleven aanvankelijk lang achter bij vorig jaar, en we hebben duidelijke aanwijzingen dat dit samenhangt met een verminderde beschikbaarheid van waterplanten - ook andere soorten die waterplanten eten kwamen later en in lagere aantallen. Uiteindelijk zaten er op 22 juli ruim 600. Onze enige nog actieve zendervogel bevestigde het beeld: hij is in juni en juli twee keer een nacht in het Eemmeer geweest, de tweede keer na een dagenlange zwerftocht door Noordoost-Nederland, maar beide keren vertrok hij na één nacht direct weer naar het Niederrhein gebied in Duitsland. Eemmeer afgekeurd voor dat moment.

Alternatieve ruiplekken

We hebben in de gaten gehouden of er op andere locaties ruiers zouden opduiken, bijvoorbeeld Lauwersmeer en IJsselmonding leken kandidaten. Tot onze verrassing bleken er in ieder geval 175 te ruien bij de Kreupel in het IJsselmeer. Daar zijn inmiddels ook 2 vogels van een halsband voorzien (uit de X-serie).

Aflezingen

Van de halsbanden van vorig jaar hebben we in de herfst en winter aardig wat aflezingen gekregen. Veel vogels gaan naar de Niederrhein en het Ruhrgebied. Sommige gingen van daaruit verder zuidwaarts, andere werden zonder tussenstop gemeld uit het zuiden van Duitsland (zowel Baden-Würtemberg als Beieren) en Zwitserland. In de broedtijd was het aantal vogels dat gemeld werd niet groot, maar deze Casarca's zaten in dezelfde gebieden in Duitsland en ook Zwitserland.

Oproep

Na de vleugelrui zullen de Casarca's zich snel gaan verplaatsen. Dan wordt het extra spannend om op te letten waar ze opduiken. Meldingen kunnen worden ingevoerd op de website waarop ook ganzen kunnen worden teruggemeld: www.geese.org