Meekijken in het nest van een Grauwe Kiekendief

Persbericht Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda (Gr), 17 juni 2015 - De Grauwe Kiekendief is nu te volgen via een webcam op zijn nest in de Flevopolder. Het nest bevindt zich in een akker met wintertarwe. Totdat de jongen uitvliegen kun je dagelijks meekijken in het nest van deze zeldzame roofvogel. De beelden uit het nest worden uitgezonden op de websites van Omroep Flevoland (www.omroepflevoland.nl/kiekendief) en provincie Flevoland (www.flevoland.nl), onder de noemer ‘Kijk de Kiekendief’.

De Grauwe Kiekendief maakt zijn nest op de grond in landbouwgewassen als wintertarwe, wintergerst, koolzaad of luzerne. Een nest op de grond is echter kwetsbaar. In Nederland beschermt Werkgroep Grauwe Kiekendief de nesten daarom tegen predatie en oogstwerkzaamheden door er een kooi omheen te plaatsen. Via de webcam kun je nu meekijken in zo’n beschermd nest.

Trekvogel

‘s Winters verblijven ‘onze’ Grauwe Kiekendieven zuidelijk van de Sahara in de Sahel, ook daar met name in landbouwgebieden. In Afrika vormen sprinkhanen het hoofdbestanddeel van het dieet. Elk jaar vliegen zij naar Europa om te gaan broeden. De Grauwe Kiekendief eet hier voornamelijk Veldmuizen; verder staan kleine zangvogels als de Gele Kwikstaart op het menu.

Grauwe Kiekendieven hebben voorkeur voor grootschalige open landschappen, daarom trekken zij om te broeden naar akkerbouwgebieden. Flevoland is na Groningen de belangrijkste provincie voor de Grauwe Kiekendief. Gemiddeld broeden er vijf tot tien paartjes in provincie Flevoland. Nederland telt momenteel zo’n vijftig broedparen; 25 jaar geleden waren dat er nog maar drie. 

 

Het webcamnest

Begin juni is het broedpaartje in Flevoland definitief vastgesteld. In de daaropvolgende week is het nest beschermd, en per vandaag is de webcam online. Het vrouwtje toonde zich in het geheel niet bang tijdens de werkzaamheden rond het nest. Van het mannetje wordt vermoed dat hij bigaam is (twee vrouwtjes heeft), een fenomeen dat we vaker bij kiekendieven zien. Voor de kans van slagen van het nest is het gunstig dat het Veldmuizenaanbod in 2015 goed lijkt. Op dit moment zijn twee van de vier eieren uitgekomen, en worden er nog twee bebroed.

 

Kijktips?

In het nieuwsbulletin van Omroep Flevoland zal dagelijks aandacht worden besteed aan de gebeurtenissen in het nest. Om de speciale momenten uit het nest te kunnen laten zien, kan Omroep Flevoland tips van kijkers goed gebruiken. Iedereen die iets moois, opvallends of nieuws ziet gebeuren in het nest, kan een mailtje sturen naar Omroep Flevoland (grauwekiekendief@omroepflevoland.nl) met daarin: wat er te zien was en de tijd waarop dat gebeurde. Ook zullen wekelijks op de radio vragen van kijkers worden beantwoord.

Op de website van Werkgroep Grauwe Kiekendief (www.werkgroepgrauwekiekendief.nl) wordt een weblog bijgehouden over de gebeurtenissen in het nest.