Ledenraad van Sovon, vacature in 2e helft 2023 in Zeeland

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging Sovon en bestaat uit maximaal veertig leden. Voor Zeeland zoeken we nieuwe ledenraadsleden.

Een ledenraadsvergadering op locatie
Een ledenraadsvergadering op locatie in Drenthe

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van in het wild levende vogelpopulaties in Nederland. Zij doet dat als professionele vereniging met een bureau van circa vijftig fte in Nijmegen, dicht tegen de universiteit aan. Cruciaal voor het werk van Sovon zijn de 7000+ vrijwilligers die het veld ingaan, tellen, vogels observeren en daarover rapporteren. Zonder de vrijwilligers zou Sovon geen bestaansrecht hebben. Lang niet alle vrijwilligers zijn lid van Sovon. Leden kunnen hun stem laten horen. Daartoe is er binnen de organisatie van Sovon een Ledenraad ingesteld.

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging Sovon en bestaat uit maximaal veertig leden (per district maximaal twee vertegenwoordigers). De Ledenraad vergadert in de regel tweemaal per jaar. In juni een dag vergadering met ’s middags een excursie in een belangrijk vogelgebied. En in het najaar een avondvergadering die tegenwoordig via Zoom gaat.

De raad heeft een belangrijke inbreng bij de meerjarenvisie van de vereniging en stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Ze controleert daarmee het beleid van het Bestuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe bestuursleden. 

Een belangrijke, meer informele functie van de Ledenraad is die van klankbordgroep: regelmatig worden onderwerpen besproken die spelen binnen Bestuur, Bureau en/of achterban.

Nieuwe ledenraadsleden voor Zeeland gezocht

Dini Helmers en Maurits de Brauw vertegenwoordigen Zeeland. Na twee termijnen van vier jaar verlaat Maurits in de tweede helft van 2023 de Ledenraad. Zijn plek komt dan vacant. Dini treedt af in het voorjaar van 2025. Ben je geïnteresseerd om de plek van Maurits over te nemen? Neem dan contact op met Dini ( 0623757782 of dinihelmers@jhndh.nl) of Maurits ( 0653165454 of debrauw@mauralto.nl). Zij kunnen je meer details geven over wat e.e.a. precies inhoudt.