Gelderse vogelaar in de kieker | Elisabeth Egers

De interesse voor vogels is begonnen in haar jeugd toen ze noodgedwongen in de tuin zat. De klassieker van Lars Jonsson heeft Elisabeth veel gebracht voor de determinatie. Meeuwen, steltlopers en andere watervogels hebben haar voorkeur.

Elisabeth Egers
Gelderse vogelaar in de kieker is deze keer Elisabeth Egers

Elisabeth is MUS-teller van het eerste uur en een groter contrast tussen haar beide PTT-routes in soorten en omgeving is niet voor te stellen. In deze rubriek zetten we door middel van een aantal vaste vragen een waarnemer in de kijker.

Vertel eens iets over je zelf?

Ik begeleid psychiaters en psychologen in opleiding bij het zoeken van vakliteratuur. En ik doe literatuuronderzoek voor collega’s.

Wanneer ben je begonnen met vogelen?

Mijn interesse in vogels werd denk ik gewekt toen ik een jaar of 11 was, en met een scheurtje in mijn kuitbeen rust moest houden. Het was zomer en ik zat veel met mijn been omhoog in de tuin. Om de tijd goed door te komen kreeg ik een tuinvogelboekje.  
Maar toen ik in 1996 tijdens het rondwandelen van Texel het vogelboek van Lars Jonsson kreeg van mijn lief, en ik het dikke boek dagen lang in mijn rugzak mee torste, werd mijn belangstelling pas echt gewekt. Door te lezen over het verenkleed, verschillen tussen roep en zang en het al dan niet wegtrekken van vogels, ging ik me er steeds meer in verdiepen en werd het determineren steeds leuker.

Lid van een vogelwerkgroep?

Van de vogelwerkgroep Arnhem Home - Vogelwerkgroep Arnhem ben ik nu pas twee jaar lid. Tijdens de Coronaperiode hebben we geholpen met het schoonmaken van de schelpenbroedeilandjes in Waterrijk Oost. In de kano werden we op het eilandje afgezet. Daar werden alle planten met wortel en tak verwijderd, zodat de Visdieven en ander broeders in het voorjaar een uitnodigende plek hebben voor een nieuw nest.

Je favoriete gebied?

Een echt specifiek gebied heb ik niet. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar het observeren van meeuwen, steltlopers, watervogels. De Kokmeeuwen in het Lauwersgrachtpark in de winter zijn leuk, vooral als ze geringd zijn en je een waarneming kunt melden.

Leukste of mooiste waarneming?

Een Bontbekplevier op de Shetlandeilanden die mij, vanwege een jong in de buurt, probeerde af te leiden door te doen alsof hij vleugellam was. Daar had ik over gelezen in het Steltloperboek van Lars Gejl, maar nu kon ik het zelf aanschouwen. Een jagende Boomvalk die in de lucht z’n buit naar z’n snavel brengt en een libel oppeuzelt, en de vleugeltjes van de libel die je vervolgens naar beneden ziet dwarrelen.

Welke (Sovon-)tellingen doe je?

Ik ben al lang lid van Sovon en doe mee aan de MUS-telling vanaf het allereerste begin. De gedachte destijds om ook de vogels in urbaan gebied in kaart te brengen, sprak me aan. Vandaar dat ik in het voorjaar heel vroeg opsta voor de ochtendtelling om, de laatste jaren met een hesje van Sovon, 12 punten te tellen in mijn gebied.

Daarnaast doe ik met mijn lief mee aan de PTT-telling. We begonnen met een telling op de Veluwe die heel lang geteld is, maar vacant bleek in 2019. Vanwege het belang van een lange reeks hebben wij het opgepakt. We doen de telling op de tandem. In het buitengebied is het midden in de winter behoorlijk, soms angstaanjagend, stil. En daarmee een beetje saai, maar niettemin een relevant rondje voor de wetenschap.
Omdat we graag watervogels observeren doen we sinds 2021 ook een PTT-telling op de Afsluitdijk. Dat is een mooi en groot contrast met de telling op de Veluwe. Grote aantallen vogels, en hele andere vogels. Afgelopen winter was het tijdens de telling berekoud en dan blijken 5 minuten heel lang te zijn.

Wat kan beter bij Sovon?

Dat zou ik niet weten.

Wat gaat goed bij Sovon?

Het overleg over de PTT-telling met Willem van Manen over telpunten en voorstellen voor verandering ervaar ik als zeer waardevol.

De vele onderzoeken waardoor steeds meer zicht ontstaat op hoe vogels en hun leefgebied beter beschermd kunnen worden vind ik belangrijk. Het draagt bij aan kennis en beter begrip.
Ik heb een webinar over grote meeuwen en strandlopers gevolgd. Ze zijn leerzaam en vermakelijk door het enthousiasme en het ‘nerderige’ karakter in de goede zin van het woord.

Wat je verder kwijt wilt?

In de uiterwaarden worden steeds meer gebieden opengesteld voor publiek. Ik zie daar vaak Wulpen rusten of vogels broeden, zoals de Veldleeuwerik en Graspieper. Naar mijn idee komt die openstelling de rust niet ten goede. Ik hoop dat Sovon betrokken is/wordt bij dat soort nieuwe ontwikkelingen.