Dodaars van zoet naar zout

Bij de watervogeltellingen zijn Dodaarzen niet de gemakkelijkste soort. Ze verbergen zich graag in of langs oevervegetatie en duiken steevast net onder als je in hun richting kijkt.

Ze zijn aan het begin van de winter nog in het hele land te vinden, ook op ondiepe wateren. Maar als het gaat vriezen, wordt het spannend.

Sommige zoeken een wak op en proberen de vorstperiode daar uit te zitten. Zoals de vogel op de foto, opduikend in water met een vliesje van ijs. Of ze gaan naar snelstromende wateren, waaronder beken en kanalen, die niet (snel) bevriezen. Een deel wijkt uit naar de zoute wateren van het Deltagebied, waar ze vaak in haventjes te vinden zijn.

Vermoedelijk gaat het in de winter grotendeels om Nederlandse broedvogels. De wintertrend lijkt namelijk sprekend op de broedvogeltrend: een piek na series zachte winters, een dip na koude winters. Meer over deze soort in de pas verschenen watervogelnieuwsbrief. Hierin ook artikelen over de vroege aankomst van ganzen dit najaar en het voedsel van Rosse Grutto's.