In de Kempen gebeurt het

Niet zelden staan er pareltjes van artikelen in tijdschriften van vogelwerkgroepen. Ze verdienen het om door meer vogelaars gelezen te worden. Nu het voorjaar vroegtijdig is losgebarsten, zijn deze artikelen uit de Kempen een mooie voorbereiding op het inventariseren van twee schaarse broedvogels.

In De Blauwe Klauwier van de Vogelwerkgroep De Kempen beschrijft Tom Heijnen een uitgebreide inventarisatie van Grauwe Klauwieren in de regio. Frank Neijts dook voor hetzelfde blad in de individuele herkenning van een andere boeiende soort: de Middelste Bonte Specht.

Grauwe Klauwier

Tom Heijnen laat een heel mooi voorbeeld zien van een snel opgezet, maar gedegen vogelonderzoek. Na een toevallige waarneming van een mannetje Grauwe Klauwier vroeg in het broedseizoen van 2020 en toenemende aantallen waarnemingen, besloot hij om te proberen een zo goed mogelijk overzicht van te krijgen van broedende Grauwe Klauwieren in de Kempen te krijgen. Daar slaagde hij goed in!

Lees hier het artikel (pdf, 4 Mb) >

Heijnen en medevogelaars hebben zich gericht op potentiële habitats. Meldingen via waarneming.nl en broedvogeltellingen voor Sovon kwamen daarbij goed van pas. De Grauwe Klauwier blijkt zich vooral thuis te voelen in kruiden- en faunarijke graslanden in beekdalen. In dit type grasland komen veel ook grotere insecten voor die als voedsel voor klauwieren kunnen dienen. De foto's van dit biotoop in het artikel zijn handig als zoekbeeld voor waarnemers in andere regio's. 

Uiteindelijk werden maar liefst 23 broedparen gevonden ten opzichte van 8 in 2019. Dat is in lijn met de forse toename in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Wel relativeert Tom de goede resultaten herhaaldelijk met het vermelden van 'een waarnemerseffect': meer zoeken levert ook meer op en dat zal het grote verschil voor een deel verklaren.

Een suggestie is daarom om grote, maar behapbare gebieden jaarlijks op dezelfde manier af te zoeken op klauwieren. Dat kan via het BMP-project. Enthousiast geworden? Overleg dan gerust je aanpak even met ons team Broedvogels.

Middelste Bonte Specht

Het andere artikel is van Frank Neijts, die de oprukkende Middelste Bonte Specht beter in kaart wil brengen. Hierbij geeft hij een aantal goed gedocumenteerde tips voor het bepalen van de geslacht van de vogel. Hij laat zien hoe individuen te onderscheiden zijn. Voorbeeldje waarom dit goed van pas kan komen: in de Philips Fruittuin waren op een klein oppervlak 3 verschillende wijfjes en 2 mannetjes actief. Die zou hij zonder foto's als slechts 1 paar hebben weggeschreven! 

Lees hier het artikel (pdf, 2 Mb) >

illustraties: Elwin van der Kolk