Boomleeuweriken (en meer) volop terug

Deze winter schrijft geschiedenis: de op een (2006/07) na zachtste 'ooit'. Met op sommige locaties (Vlissingen) nog geen enkel graadje vorst!

De tweede helft van februari kende een aaneenschakeling van hoge temperaturen, vaak veroorzaakt door een zuidelijke luchtstroming. Hiermee arriveerden ook veel vogels in ons land die tot de vroegst arriverende trekvogels behoren.

Een heel verschil met vorig jaar, toen het in februari koud was. Vergelijk bijvoorbeeld de atlasblokken (5x5 km) waar in 2013 Boomleeuweriken werden gezien in februari met die van 2014 op Waarneming.nl. Ze zijn op veel plekken, en in het hele land, volop te horen en dat is eind februari niet altijd het geval.

Ook de Roodborsttapuit is opvallend aanwezig in delen van het land en dat zijn deels overwinteraars die het overleefd hebben, maar ook vers aangekomen trekkers. Zanglijsters laten massaal van zich horen, niet alleen in de steden en de rijke loofbossen waar ze altijd het eerst zijn, maar ook in wat saaiere dennenbossen.

En nu maar duimen voor deze vogels dat maart niet al te veel zijn staart roert...het kan nog altijd koud worden.