Zwarte Kraai

Wetenschappelijke naam

Corvus corone

Engelse naam

Carrion Crow

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

60.000-100.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

200.000-400.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Zwarte Kraai

Corvus corone

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind juni

Datumgrenzen

1 maart t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Paren in broedbiotoop (veelal in boomtoppen zittend of samen foeragerend), territoriaal gedrag (tegen elkaar in schreeuwende of ruziënde paren, maar pas op voor niet-broedvogels; zie hieronder) en aanwijzingen voor nest: nestbouw, wakende vogel bij nest (mannetje), bezet nest (staart broedend vrouwtje zichtbaar), transport van voedsel (broedend vrouwtje wordt door mannetje gevoerd, beide partners verzorgen jongen vanaf eerste week na uitkomen der eieren) of uitwerpselpakketjes.
LET OP: Niet-broedvogels (heel normaal) herkenbaar aan groepsvorming en gebrek aan terreinbinding; worden door territoriumhouders verjaagd. Beste inventarisatieperiode is maart-april, voor het in blad komen van de bomen. Probeer zoveel mogelijk paren aan bewoonde nesten te koppelen. Activiteitsgebieden kunnen klein zijn (bewoonde nesten op nog geen 100 m van elkaar) maar ook groot. Overvliegende vogels in principe niet bruikbaar voor inventarisatie (tenzij ze dreigvlucht uitvoeren), maar let bij twijfel op waar ze landen.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 maart t/m 30 juni

Fusieafstand

500 m

Bijzonderheden

Oude nesten worden door andere vogelsoorten gebruikt waaronder Torenvalk, Boomvalk en Ransuil. Controleer dus of een nest door een Zwarte Kraai bewoond is.

Broedbiologie

Broedt in (half)open landschappen met bomen (of bij gebrek daaraan: hoogspanningsmasten), in bossen doorgaans alleen aan randen; normale stadsvogel. Eileg van begin april tot eind mei, vooral in april. Eén broedsel per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 17-22 dagen, nestjongenperiode 30-36 dagen, jongen worden na uitvliegen tot 5 weken gevoerd.