Waterrietzanger

Wetenschappelijke naam

Acrocephalus paludicola

Engelse naam

Aquatic Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Waterrietzanger

Acrocephalus paludicola

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Eind april t/m half juli

Datumgrenzen

30 april t/m 15 juli

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends.

Aanwijzingen

Territoriumindicerende waarnemingen, opletten voor aanwijzingen voor broeden: alarm, nestbouw en voedseltransport. Pas op voor verwarring met Rietzanger!

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 30 april t/m 15 juli

Fusieafstand

200 m

Documentatie

Uitgebreide beschrijving soort, evt. geluidsopname en gedetailleerde documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Voormalige broedvogel; nieuwe broedgevallen niet geheel uit te sluiten.

Bijzonderheden