Hop

Wetenschappelijke naam

Upupa epops

Engelse naam

Eurasian Hoopoe

Rode Lijst :Verdwenen uit Nederland
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

1 (2018)

Geschat maximum winter

1-2 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Hop

Upupa epops

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m eind juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 31 juli

Tijd van de dag

Vooral in (vroege) ochtend.

Aanwijzingen

Attent zijn bij late voorjaarswaarnemingen, speciaal bij roepende vogel, zich verdacht gedragend individu en paar. Let op nestindicerend gedrag, o.a. vogel met voer (mannetje verzorgt broedend vrouwtje totdat jongen dikke week oud zijn, daarna voedseltransport door beide partners. Oppassen voor ongepaarde vogel (ongepaarde man roept veelvuldig, terwijl broedvogel na korte periode zwijgzaam is). Vliegvlugge jongen (herkenbaar aan kortere snavel) zijn binnen enkele dagen zelfstandig; let op aanwezigheid oudervogels.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 31 juli

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uitgebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Vanaf 1995 af en toe meldingen van broedverdachte Hoppen, vooral in Noord-Brabant, maar documentatie veelal pover. SOVON garandeert desgewenst geheimhouding exacte locatie!

Bijzonderheden

Bij vermoeden van nest dit met rust laten. Nest is na uitvliegen van de jongen aan de stank goed herkenbaar!

Broedbiologie

Broedend in (half)open extensief cultuurlandschap met voldoende aanbod aan nestholen, zowel oude spechtenholen (Groene Specht) als steenhopen, brokkelige muren, nestkasten etc. Eileg half april tot in juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 5-8 eieren, broedduur 14-16 dagen, nestjongenperiode 26-30 dagen.