Jan-van-gent

Wetenschappelijke naam

Morus bassanus

Engelse naam

Northern Gannet

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :25000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

500-2500 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

10.000-50.000 (2008-2012)