Kleine Burgemeester

Wetenschappelijke naam

Larus glaucoides

Engelse naam

Iceland Gull

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

1600

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

uiterst klein aantal

Buiten broedtijd

Waarnemingen werden tot en met 1997 beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, daarna geregistreerd door Sovon en Waarneming.nl. De meeste waarnemingen vallen tussen eind november en half maart. In totaal zijn er meestal hooguit een tiental exemplaren per seizoen aanwezig. Het betreft merendeels vogels in onvolwassen kleed. Adulte vogels verschijnen vooral in augustus-oktober. Kleine Burgemeesters worden bijna uitsluitend langs de Noordzeekust, in het Waddengebied en de Delta gezien. Waarnemingen diep in het binnenland zijn bijzonder zeldzaam.