Grote Zaagbek

Wetenschappelijke naam

Mergus merganser

Engelse naam

Common Merganser

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2100
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

7000-14.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

2000-4300, mrt (2012-2017)

Tijd van het jaar

Oktober tot in mei, hoogste aantallen december-maart.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Solitair, in paren of groepen tot vele honderden
- Soms samen met andere eenden, zowel tijdens foerageren (Brilduiker, Middelste Zaagbek, Nonnetje) als rusten (alle soorten)
- Foerageert op open zoet water, vooral bij vorst ook op zoute wateren
- Rustende vogels op open water
- In sommige regio's ook wel slaapplaatsen op beschutte middelgrote wateren
- Grote dichte groepen lastig telbaar
- Bij strenge vorst ook op rivieren