Kauw

Wetenschappelijke naam

Coloeus monedula

Engelse naam

Western Jackdaw

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

100.000-150.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

300.000-500.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

200.000-1.000.000 (2008-2012)

Kauw

Coloeus monedula

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half February t/m eind June

Datumgrenzen

1 maart t/m 10 mei

Tijd van de dag

Gehele dag, maar in verband met voedsel- en slaapvluchten vooral in de ochtend.

Aanwijzingen

Paren (samen optrekkend en nestplek verdedigend), naast aanwijzingen voor nest: waakzaam individu bij nestplek (vrouwtje zit vaak nestplek te bewaken), transport van nestmateriaal of voedsel (mannetje voert broedend vrouwtje op nest en verzorgt groot deel van voedselvoorziening jongen). Soort kan zowel solitair broeden (dan veelal weinig opvallend) als in kolonies (bosjes met veel nestgelegenheid, oude torens, kerken, kastelen), in bebouwde omgeving veelal in losse clusters.
LET OP: voedsel en nestmateriaal wordt soms op grote afstand van het nest gehaald, let dus op waar de vogels naartoe gaan. Groepjes niet-broedende vogels bezoeken soms kolonies; deze vogels niet meetellen (ga uitsluitend uit van paren en verdachte individuen).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 1 maart t/m 10 mei

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Soort bezoekt jaarrond gemeenschappelijke slaapplaatsen, maar broedvogels overnachten in het broedseizoen op de nestplek. Kolonies in bos vaak lastig te tellen. Meest geschikt is periode eind februari-half april (voor het bebladerd raken van de bomen), kort na zonsopkomst. Vogels vliegen dan enige tijd in formatie door en boven het bos, om later in de ochtend naar voedselgebieden te gaan.

Broedbiologie

Broedt (schaars) in bossen met grote holen (vooral beukenbos met holen Zwarte Specht, soms op open nest in roekenkolonie) maar vooral in bebouwde omgeving, soms ook in de grond in konijnenholen. Eileg van eind maart tot eind eind mei. Eén broedsel per jaar, meestal 4-7 eieren, broedduur 16-19 dagen, nestjongenperiode 30-35 dagen, jongen worden nog tot 4 weken na uitvliegen gevoerd.