Boomkruiper

Wetenschappelijke naam

Certhia brachydactyla

Engelse naam

Short-toed Treecreeper

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

120.000-160.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

300.000-500.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind juni

Datumgrenzen

1 februari t/m 20 juni

Tijd van de dag

Hele dag, met enige voorkeur voor de (vroege) ochtend.

Aanwijzingen

Zingende vogels (pieken in maart-april en juni), nestbouw (door vrouwtje) en ouders met voer (mannetje voert broedend vrouwtje, beide partners voeren jongen) of uitwerpselpakketje (beide partners). Vogels in lanen of andere bomenrijen kunnen zeer langgerekte territoria hebben (tot 1 km?). Families met uitgevlogen jongen (Grauwe Vliegenvanger-achtige hoge roepjes) kunnen opvallend zijn, maar zich verplaatst hebben vanaf de nestlocatie.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-9 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 1 februari t/m 20 juni
bij 10-13 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 februari t/m 20 juni
bij 14+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 februari t/m 20 juni

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Doortrek niet erg aannemelijk. Eenmalige waarnemingen in heel kleine bosjes buiten regulier broedgebied nog eens goed controleren (en let op hoge contactroep).

Broedbiologie

Broedt in allerlei bossen, parken, tuinen en lanen, als er maar stammen met redelijke diameter en grove schorsstructuur aanwezig zijn (graag eik, populier, wilg, den etc., puur beukenbos - gladde bast - ongeschikt). Nestelt in holen (maar zelden in spechtengaten), spleten, achter loszittende schors, onderin groot roofvogelnest, in speciale nestkasten. Eileg van eind maart tot eind juni. Twee broedsels per jaar (eerste vanaf begin april, tweede vanaf eind mei), soms ineengeschoven; meestal 5-6 eieren, broedduur 17-18 dagen, nestjongperiode 16-18 dagen, uitgevlogen jongen worden nog 1-3 weken gevoerd.