Europese Flamingo

Wetenschappelijke naam

Phoenicopterus roseus

Engelse naam

Greater Flamingo

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :1500
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

15-20 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)