Goudhaan

Wetenschappelijke naam

Regulus regulus

Engelse naam

Goldcrest

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

45.000-75.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

100.000-400.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Goudhaan

Regulus regulus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind juni

Datumgrenzen

10 april t/m 30 juni

Tijd van de dag

Vooral in de vroege ochtend.

Aanwijzingen

Zang (hoog en voor sommigen moeilijk hoorbaar, in schemer vaak overstemd door andere vogelsoorten), overige relevante waarnemingen (nestbouw, voedseltransport etc.) vaak moeizaam te vergaren door verblijf in donker naaldhout, vaak hoog in kronen.
LET OP: doortrek mogelijk tot in mei, waarbij op trek gezongen kan worden.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-12 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 10 april t/m 30 juni
bij 13+ geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 10 april t/m 30 juni

Fusieafstand

100 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Gebonden aan naaldbos, met voorkeur voor sparren. Veel minder in gemengd bos dan Vuurgoudhaan, en ontbrekend als broedvogel in loofbos. Eileg van eind maart tot in juli. Twee broedsels, resp. vanaf eind maart/begin april en vanaf half juni. Meestal 5-13 eieren, broedduur 14-17 dagen, nestjongenperiode 18-22 dagen. Soms ineengeschoven broedsels (vrouwtje broedt eieren uit en gaat nieuw nest maken, mannetje neemt zorg voor jongen eerste broedsel over).