Fitis

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus trochilus

Engelse naam

Willow Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

150.000-250.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Fitis

Phylloscopus trochilus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin april t/m half juli

Datumgrenzen

15 april t/m 30 juni

Tijd van de dag

Vooral in de ochtend.

Aanwijzingen

Zang, aangevuld met nestbouw (door vrouwtje, begeleid door - vaak zingend - mannetje), alarm, transport van voedsel of ontlastingspakketje (beide partners). Dichtheden kunnen hoog zijn in sommige habitats (halfopen duinen, heide met veel opslag, grienden etc.).
LET OP: doortrek mogelijk tot in mei, en tijdens doortrekgolf soms talrijk zingend in ongeschikte habitat (zoals oud bos zonder verjongingsvlaktes, of kleine stadstuinen).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 15 april t/m 30 juni
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 30 juni
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 30 juni

Fusieafstand

100 m

Bijzonderheden

Voortdurend zacht roepende vogel (vloeiend 'huwiet'), zich laag door de vegetatie telkens in dezelfde richting begevend, is vaak een vrouwtje op weg naar het nest. Let op aanwezigheid nestmateriaal of voedsel in de bek (maar het kan ook een vrouwtje met eieren zijn, 'spoorloos' verdwijnend in vegetatie).

Broedbiologie

Broedt in droge tot vochtige halfopen landschappen met voldoende opslag, van heide tot bos (vooral aanplant, kaalslag), moeras en agrarisch cultuurlandchap. Eileg van begin mei tot in juni. Eén broedsel per jaar, meestal 5-7 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 12-16 dagen. Familie blijft 2-3 weken bijeen.