Tjiftjaf

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus collybita

Engelse naam

Common Chiffchaff

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

350.000-550.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

1000-2000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m half juli

Datumgrenzen

10 april t/m 20 juli

Tijd van de dag

Vooral in de ochtenduren.

Aanwijzingen

Zang (doorgaans vanuit boom of andere hogere zangpost, niet zelden binnen enkele meters van nest), aangevuld met nestbouw (door vrouwtje, begeleid door - vaak zingend - mannetje), alarm, transport van voedsel of ontlastingspakketje (vaak beide partners). Dichtheden kunnen hoog zijn in sommige habitats (halfopen duinen, heide met veel opslag, grienden etc.).
LET OP: doortrek mogelijk tot eind april; doortrekkers zingen echter weinig en houden zich veelal in kleine groepjes op in ongeschikte habitat zoals oevers van beken en sloten.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 10 april t/m 20 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 10 april t/m 20 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 10 april t/m 20 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Voortdurend zacht roepende vogel (vloeiend 'wiet'), zich vanuit boom/struik naar beneden en vervolgens laag door de vegetatie verplaatsend, is vaak een vrouwtje op weg naar het nest. Let op aanwezigheid nestmateriaal of voedsel in de bek (maar het kan ook gaan om een vrouwtje met eieren gaan dat niets bij zich heeft en 'spoorloos' tussen vegetatie verdwijnt).

Broedbiologie

Broedt in bossen en allerlei halfopen landschappen met bomen en struiken, inclusief stedelijk gebied. Eileg van half april tot eind juni, met piek eind april/eerste helft mei. Twee broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 14-15 dagen, nestjongenperiode 14-16 dagen, jongen worden nog 10-14 na uitvliegen verzorgd.