Zwartkop

Wetenschappelijke naam

Sylvia atricapilla

Engelse naam

Eurasian Blackcap

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

300.000-500.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

100-300 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Zwartkop

Sylvia atricapilla

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin April t/m July

Datumgrenzen

15 april t/m 20 juli

Tijd van de dag

Vooral in de ochtenduren.

Aanwijzingen

Zang (vaak vanuit boom of top van struik, vogel goed zichtbaar) en aanwijzingen voor nest: alarm (ritmisch herhaald 'wet-wet-wet'roepje, lijkt op dat van Tuinfluiter maar minder scherp), nestbouw (mannetje bouwt verschillende platformpjes, vrouwtje maakt keus, beide partners voltooien gekozen nest), transport van voedsel of uitwerpselpakketje (beide partners).
LET OP: doortrek tot in mei. Doortrekkers echter nogal stil en veelal buiten broedhabitat. Zangactiviteit broedvogels zakt snel in na eileg.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 15 april t/m 20 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 20 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 20 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in bossen en allerlei halfopen landschappen met bomen en struiken, inclusief stedelijk gebied. Eileg van eind april tot eind juni, met piek in mei en begin juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 12-16 dagen, nestjongenperiode 11-12 dagen, jongen worden na uitvliegen nog 2-3 weken gevoerd.