Orpheusspotvogel

Wetenschappelijke naam

Hippolais polyglotta

Engelse naam

Melodious Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

5-10 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Orpheusspotvogel

Hippolais polyglotta

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin mei t/m eind juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 15 juli

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends.

Aanwijzingen

Territoriumindicerende waarnemingen (zang, kenmerkend maar weinig opvallend en velen onbekend), opletten voor aanwijzingen voor broeden: nestbouw, alarm (duidelijk anders dan Spotvogel) en transport voedsel of uitwerpselen.
LET OP: Mengparen met Spotvogel kunnen voorkomen, evenals (hybride) vogels met kenmerken van beide soorten. Veel bij ons opduikende vogels zijn vermoedelijk ongepaard (zingen fanatiek door); let op of er een tweede vogel aanwezig is en besteedt extra aandacht aan locaties waar de zang grotendeels verstomd is (kan duiden op broeden, indien tenminste nog aanwezig).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 15 juli

Fusieafstand

200 m

Documentatie

Uitgebreide beschrijving soort, evt. geluidsopname en gedetailleerde documentatie noodzakelijk met hoogste broedcode per waarnemingsdatum.

Bijzonderheden

Soort heeft enkele malen in Nederland gebroed; gezien ontwikkelingen ten zuiden van ons land lijkt definitieve vestiging als regelmatige broedvogel voor de deur te staan.

Broedbiologie

Broedt vooral in halfopen cultuurlandschap met doornstruiken en uitgebreide kruidenvegetaties, in Duitsland en België graag op uit de productie genomen dichtgroeiende landbouwgronden, randen van afgravingen, struikrijke bermen en kalkgrashellingen met struikgewas. Eileg half mei tot half juni (vervolglegsels tot in juli). Eén broedsel per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 11-13 dagen, jongen na uitvliegen nog minstens 2 weken verzorgd door ouders.