Struikrietzanger

Wetenschappelijke naam

Acrocephalus dumetorum

Engelse naam

Blyth`s Reed Warbler

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

0-1 (1998-2000)

Geschat maximum winter/doortrek

zeer zeldzaam

Voorkomen

De Struikrietzanger heeft een oostelijke verspreiding maar breidt zich naar het westen uit, met omvangrijke populaties in Finland en de Baltische staten. In Nederland is het een zeldzame doortrekker waarvan waarnemingen worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Zie voor aanvaarde waarnemingen www.dutchavifauna.nl In 1998 broedde een man Struikrietzanger en vrouw Bosrietzanger met succes bij Utrecht. Mengparen worden in de uitbreidingszone regelmatig vastgesteld.