Cetti's Zanger

Wetenschappelijke naam

Cettia cetti

Engelse naam

Cetti's Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

550-1100 (2013-2015)

Geschat maximum winter

1500-4000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Cetti's Zanger

Cettia cetti

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin maart t/m eind juli

Datumgrenzen

15 maart t/m 15 juli

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends vroeg.

Aanwijzingen

Territoriumindicerende waarnemingen (zingende mannetjes); attent zijn op aanwijzingen voor broeden: aanwezigheid paar (tweede vogel aanwezig, echter lastig vast te stellen door verborgen levenswijze), alarm, nestbouw en voedseltransport.
Territorium kan zich uitstrekken over tientallen ha. Overwinterende vogels zingen soms. Ongepaarde mannetjes zingen ook 's nachts (maar gepaarde mannetjes waarvan het vrouwtje broedt, doen dit eveneens).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 maart t/m 15 juli en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Buiten kerngebieden (Biesbosch, Zeeland) graag goed documenteren, met in ieder geval hoogste broedcode. Duidelijk vermelden indien een tweede vogel gezien is (paar).

Bijzonderheden

Vestiging in Nederland vormt onderdeel van opmars naar het noorden. Aantallen per jaar fluctueren hevig (deels in relatie tot winterweer), van enkele honderden tot vrijwel absent.

Broedbiologie

Weinig bekend uit Nederland! Gebonden aan dichte en vaak lage vegetaties nabij plassen en sloten. Nestelt in dichte ondergroei tot enkele decimeters boven de (op die plek droge) bodem. Mannetje kan tot vijf vrouwtjes erop nahouden (in Nederland, aan rand verspreidingsgebied, niet erg aanenemelijk). Eileg half april tot eind juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 13-17 dagen, nestjongenperiode 14-16 dagen, uitgevlogen jongen worden nog 2-3 weken door beide ouders verzorgd.