Zwarte Roodstaart

Wetenschappelijke naam

Phoenicurus ochruros

Engelse naam

Black Redstart

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

13.000-20.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

100-400 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

500-2000 (2008-2012)

Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half April t/m July

Datumgrenzen

20 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

In vroege ochtend, vooral van 1,5 uur voor tot 1,5 uur na zonsopgang (en in steden bij voorkeur op zondagochtend vanwege verkeerslawaai!). Lichte opleving van zangactiviteit rond zonsondergang.

Aanwijzingen

Zingende mannetjes tellen (vaak op hoge plekken zittend), met overige waarnemingen als aanvulling; vooral nestbouw, alarm, voedseltransport en pas uitgevlogen jongen (drukke roepjes).
LET OP: Zangactiviteit kort na aankomst hoog, maar zakt snel in tijdens broedfase (om weer op te leven rond uitvliegen van jongen). Vogels kunnen dan stil zijn, maar let op alarmroepjes. Doortrek mogelijk tot in mei (maar het is niet aannemelijk dat trekkers zingen). Eenjarige mannetjes hebben veelal bruinzwart kleed dat amper van dat van vrouwtjes te onderscheiden is.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 20 april t/m 10 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 10 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Hybridisering met Gekraagde Roodstaart incidenteel mogelijk.

Broedbiologie

Gebonden aan bebouwing in steden (flats of andere grote gebouwen), dorpen, industrieterrein, boerenbedrijven enz. Eileg half april tot in juni, met piek eerste helft mei. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 15-17 dagen, jongen worden nog tot 10 dagen na uitvliegen gevoerd.