Heggenmus

Wetenschappelijke naam

Prunella modularis

Engelse naam

Dunnock

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

175.000-225.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

300.000-600.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

200.000-1.000.000 (2008-2012)

Heggenmus

Prunella modularis

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m half juli

Datumgrenzen

10 maart t/m 10 juli

Tijd van de dag

Vooral in de ochtend (in stedelijk gebied bij voorkeur zondagochtend i.v.m. lawaai).

Aanwijzingen

Zang (meeste activiteit in maart en eerste helft april, bij hoge dichtheden extra attent zijn op 'uitsluitende waarnemingen'), aangevuld met nestbouw, alarm (dus niet de bekende piepende contactroep), transport van voedsel of uitwerpselpakketjes (beide ouders). Grote jongen in nest kunnen verbazingwekkend luidruchtig zijn tijdens voeren en op tientallen meters te horen zijn.
LET OP: dichtheden kunnen met name in stedelijk gebied met veel tuintjes of kleinschalig cultuurlandschap met hagen erg hoog zijn. Soort heeft dan kleine territoria, maar wees beducht op snelle wisselingen van zangpost.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-12 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 10 maart t/m 10 juli
bij 13+ geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 10 maart t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Precies aantal broedparen moeilijk te bepalen door ingewikkelde paarverbanden, maar dit vormt voor monitoringdoeleinden geen echt probleem.

Broedbiologie

Broedt in allerlei typen bos en struikgewas, is talrijk in kleinschalig cultuurland en bebouwd gebied. Eileg van begin april tot eind juni, met piek in tweede helft april en mei. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 11-13 dagen, nestjongenperiode 11-13 dagen, jongen worden nog 14-17 dagen na uitvliegen gevoerd.